Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar

Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar

İstanbul Modern’in İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Ekim 2018’de hayata geçirdiği Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, dünyanın farklı coğrafyalarından on sanatçıyı, İstanbul’daki zanaatkârlarla bir araya getiriyor.

Türkiye’nin kültürel değerlerini günümüze ait yorumlarla yeniden düşünmek ve deneyimlemek amacıyla davet edilen sanatçılar, İstanbul’daki farklı zanaatlar üzerine araştırma yaptılar ve birlikte çalışmayı seçtikleri zanaatkârların atölyelerinde yeni yapıtlar ürettiler. Bu yapıtlar, “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisinde ilk defa gösteriliyor. Sergi, üretilen yeni yapıtların yanı sıra, sanatçıların İstanbul’daki araştırma ve üretim süreçlerini, kentte etkileşime geçtikleri, ilham aldıkları kaynakları, birlikte çalıştıkları zanaatkârlar hakkında bilgileri de ziyaretçilerle paylaşıyor.

İstanbul’da misafirimiz olan sanatçılarla, kentin yüzyıllardır süregelen üretim kültürünün en önemli yapı taşlarından olan zanaatkârların birlikte geçirdikleri sürede edindikleri deneyimleri odağına yerleştiren sergi, aynı zamanda sanat ve zanaat arasındaki ilişkiyi ve geçirgenliği de inceliyor. Bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünün el becerisi ve hüner sonucu üretilmesi olan zanaat ile sanatçının özgün fikrini hayata anlam katmak üzere üretmesine dayanan sanat arasındaki ilişki sergideki yapıtlarla görünür kılınıyor. Ayrıca, İstanbul’un zengin zanaat mirasına vurgu yapmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyonundan ve Harbiye Askeri Müze’den ödünç alınan objeler ve tarihi eserler, yapıtların üretilmesinde sanatçıların etkilendikleri zanaatlara örnek olarak sergide yer alıyor. Bunlarla beraber, her bir sanatçı ve zanaatkârla yapılan, projedeki araştırma ve üretim dönemlerini belgeleyen videolar da sergide ziyaretçilerle buluşacak.

Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’na davet edilen sanatçılardan Rodrigo Hernández ebru yapımı, Outi Pieski yazma üretimi, Servet Koçyiğit nakış ve yorgancılık gibi geleneksel zanaatlara odaklanırken, Benji Boyadgian ve Wael Shawky metal ustalarıyla çalıştı; Rana Begum ise metal sıvama atölyesinde yeni üretim tekniklerini deneyimledi. Ustanın hüneri, teknik ve malzeme bilgisiyle sanatçının önerdiği yaratıcı projeler, bir atölyede uzun bir sürece yayılan bir üretim deneyiminin parçası oldular.

Sergi için Türkçe-İngilizce olarak çift dilli hazırlanan katalogda, serginin kavramsal çerçevesini anlatan küratöryel metinle beraber, proje danışmanı, mimar ve akademisyen Aslı Kıyak İngin’in İstanbul’daki zanaat mahalleleri ve üretim kültürüyle ilgili yazısı da yer alıyor. Katalog ayrıca, sergideki sanatçılarla ilgili metin, fotoğraf ve görsellere de yer veriyor.

Sanatçılar: Faig Ahmed, Rana Begum, Benji Boyadgian, Rodrigo Hernández, Servet Koçyiğit, Outi Pieski, Randi & Katrine, Wael Shawky ve Jorinde Voigt.

Küratörler: Öykü Özsoy Sağnak ve Ümit Mesci

Sanatçı asistanı: Melodi Gülbaba