Kurumsal Organizasyonlar

Kurumsal Organizasyonlar

2004 yılında, Türkiye’de modern ve çağdaş sanat sergileri düzenleyen ilk özel müze olarak kurulan İstanbul Modern Sanat Müzesi, sergi salonları, fotoğraf galerisi, video, eğitim ve sosyal programları, kütüphanesi, sineması, kafesi ve tasarım mağazasıyla, Türkiye’nin kültürel kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla, uluslararası sanat üretimlerinin ise Türkiye’deki sanat takipçileriyle paylaşılmasına aracılık eder.

Kurum çalışanlarınız ve müşterilerinizin modern ve çağdaş sanatla iç içe olabileceği etkinlikleri müze mekânlarında gerçekleştirebilir ya da size özel tasarlanan müze dışı veya çevrimiçi etkinlikler düzenleyebilirsiniz.