Gizlilik Politikası ve Yasal Uyarılar

Bu internet sitesini (“Site”) kullanımınızdan önce lütfen işbu kullanım koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatle okuyunuz. Site’ye erişmekle veya Site’yi kullanmakla, aşağıda belirtilen Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu Kullanım Koşulları ile bağlı olmak istemiyorsanız lütfen bu Site’yi kullanmaya devam etmeyiniz.

Kullanım Koşulları;

 • Kullanıcılar, Site ziyaretlerinde dürüstlük ilkesi çerçevesinde kullanım koşullarına ve aşağıda yer alan yasal uyarılara ve tüm yasal düzenlemelere uymayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendilerine ait olacağını peşinen kabul etmişlerdir.
 • Kullanıcılar, Site içeriğinde yer alan içeriği, yalnızca kişisel kullanım amaçlı olarak görüntüleyebilir ve bu içerikle ilgili bilgi edinmek üzere ve burada yayınlanan kullanım koşullarına uygun şekilde kullanabilirler. Bunun dışında yapılan erişim ve kullanımlar hukuka aykırı olup; Site Sahibi’nin ve diğer içerik sahiplerinin yasal hakları saklıdır.
 • Site Sahibi, Site’de yer alan içeriğini (her türlü eser, bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vd.) her zaman yeniden belirleyebilir, güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’yi sonlandırabilir.
 • Kullanıcılar, kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcılar’ın isteği üzerine yazışma yapılması, yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileri talep edilebilecektir. Ayrıca 5651 sayılı kanuna göre ziyaretçilerin trafik bilgisi tutulmakta ve talep halinde resmi kurumlarla paylaşılabilmektedir.
 • Kullanıcılar, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Site Sahibi veya diğer içerik sahibi üçüncü kişilere sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 • Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkânı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Site Sahibi ile ilgisi olmadığını ve Site Sahibi’nin bu sitelerin veya uygulamaların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve buralarda yer alan içeriklerden ve uygulamalardan, ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmişlerdir.
 • Kullanıcılar’ın Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlali ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda Kullanıcı Site Sahibi’nden hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamaz.
 • Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak Site ve/veya Site sahibinin sorumlu tutulamayacağını; Site’ye erişiminiz, kullanmanız veya bu Site’den herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan Site ve/veya Site sahibinin mesul olmayacağını bildiririz.  Bu Site’nin kullanımı ve verilerin yüklenmesi riski yalnızca Kullanıcıya ait olup, kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır.

Gizlilik:

Kayıtlı Kullanıcılara ait tüm kişisel bilgiler ise güvenli bir alanda saklanır. Kayıtlı Kullanıcının kredi kartı gibi kişisel bilgileri güvenli sunucu yazılımı (SSL) ile korunur.  Oturum açıldığında sitede kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinin sağlanması ve bu bilginin diğer kişilere açıklanmaması yalnızca Kayıtlı Kullanıcının sorumluluğundadır.

Satın alma işlemlerinde, önlem olarak, kredi kartı bilgileriniz sistem üzerinde kayıt altında tutulmamaktadır.

www.istanbulmodern.org üzerinden yapılacak işlemler için belirli bir aşamadan sonra Kayıtlı Kullanıcı girişi yapılması ve işlemlerin kişisel bilgilerle tamamlanması istenecektir. Ortak bir bilgisayar kullanılması durumunda, işlem tamamlandıktan sonra çıkış işlemi yapılması gerekmektedir. Yine Kayıtlı Kullanıcı, kullanıcı kaydı yaparken belirlediği/değiştirdiği şifreyi başka kişilerle paylaşamaz, Kayıtlı Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Aksi durumlarda Kayıtlı Kullanıcı işlemleri ya da satın alınan hizmet üzerinde 3. kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden İstanbul Modern sorumlu olmayacaktır.

İstanbul Modern AR (Artırılmış Gerçeklik) Uygulaması:

Kullanıcı, Google ve Apple uygulama mağazalarında yayınlanan İstanbul Modern Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi uygulamasını;

 • Artırılmış Gerçeklik deneyimi yaşanabilmesi için kamera izni,
 • Uygulama içinden çekilen fotoğrafların kaydedilebilmesi için galeri izinlerini vererek kullanabilecektir.

İstanbul Modern AR uygulaması vermiş olduğunuz bu izinler ile hiçbir kişisel verinize erişmez, saklamaz ve 3. parti kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaz.  

İstanbul Modern’in kişisel verilere ilişkin koruma ve işleme koşullarının açıklandığı belgeye https://www.istanbulmodern.org/contents/file/kisisel-veriler-aydinlatma-belgesi.pdf adresinden erişebilirsiniz.

Site ya da İstanbul Modern AR uygulaması çeşitli ürünler, hizmetler ve/veya bilgiler sunabilen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Bu üçüncü taraf web sitelerini kullanımınızın ayrı hüküm ve koşullara, bilgi toplama uygulamalarına ve diğer hükümlere tabi olup Site’nin bu ortamlar üzerinde   herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir üçüncü taraf hizmetini kullanmadan önce, ilgili ortamların veri koruma politikalarını inceleyerek gerekli kontrolleri sağlamak Kullanıcı sorumluluğundadır.  

Site çocukların mahremiyetini korumaya ve 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini toplamamaya özen gösterir. Her durumda Kullanıcıların çocukların kişisel bilgilerini paylaşmamaları önerilir.   İstanbul Modern AR uygulaması bakımından Google ve Apple uygulama mağazalarının kuralları geçerli olduğundan Kullanıcı uygulamayı kullanmadan önce ilgili veri koruma politikalarını gözden geçirerek bunlara uygun davranmalıdır.

Yasal Uyarılar:

 • Site’de veya yazılımlarda yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez.  Site’nin içeriği ve içerikte yer alan yazılımları temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez; kaynak koda ve/veya nesne koduna dönüştürülemez; tersine mühendislik yapılamaz. Site sahibinin yazılı onayı olmaksızın, bu Site, çerçeveleme veya benzer seyir teknolojileri kullanılarak herhangi bir amaçla yönlendirilemez veya başka bir biçimde görüntülenemez veya Site’ye herhangi bir şekilde link verilemez.  Aksi davranışlar Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.
 • Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere (Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,  Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemeleri başta olmak üzere tüm yasal mevzuat) uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.
 • Site içerisinde, Site Sahibi ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir içerik (eser, kitap, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler) bulunabilmekte olup,  bunların tamamı fikri mülkiyet hukuku ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında korunmaktadır; dolayısı ile bu içeriklerin kullanımını konusunda yasal düzenlemede açıkça sayılan istisnalar dışında Kullanıcıların fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir hak ve yetkisi bulunmaz. Site’nin içeriği bakımından fikri mülkiyet haklarının özel bir yer teşkil ettiği gözetilmeli ve fikri mülkiyet hakları ihlalinin yalnızca Site Sahibi’nin değil diğer eser sahibi/yayıncı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve Site Sahibi ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı önemle dikkate alınmalıdır.
 • Kullanıcılar,  yasal kullanım istisnaları dışında, Site Sahibi ve/veya diğer eser / yapım/yayın / tasarım / marka / patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki üçüncü kişi eser ve hak sahiplerinin yasal düzenlemenin öngördüğü koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve kendileri ile sözleşme imzalanmaksızın Site’de yer alan içeriklerin her türlü kullanımının (her türlü değiştirme,  çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde rekabet ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmiş kabul edilirler.
 • Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcılar, ilgili tüm mevzuat hükümleri ile Site’nin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Site kullanıcılarına aittir. 

Kullanıcılar, bu Site’yi kullanmakla veya bu Site’ye erişmekle; yukarıda düzenlenen yasal uyarıların tamamına uyma taahhüdüne ilaveten;

 1. Yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceklerini,
 2. Yasalara veya uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve küfür içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici, aldatıcı, yanıltıcı veya başka birinin gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını yahut kişisel verilerini ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceklerini,
 3. Kötü amaçlı kodları ve materyalleri siteye yerleştirmeyeceklerini veya iletmeyeceklerini,
 4. Site’nin iletişim özelliklerini, Site’nin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaklarını,

kabul ve taahhüt etmişlerdir.