İletişim

İletişim

İşletme Adı: İstanbul Modern Sanat Vakfı
İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi

Adres: Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, No:1/1 34433 Beyoğlu-İstanbul

Telefon: +90 212 334 7300

Fax: +90 212 243 4319

Mersis No: 5223775848279860

E-posta: info@istanbulmodern.org

KEP adresi: istanbulmodern@hs02.kep.tr

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme Belgesi için tıklayınız.

İstanbul Modern'e    Nasıl Gelinir?

İletişim Formu

Fikirlerinizi ve isteklerinizi bize ulaştırmak için lütfen formu doldurunuz.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ PAYLAŞILMAMASI UYARISI

İstanbul Modern Talep/Şikayet Bildirme Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni lütfen okuyunuz ve talep/şikayet formuna girdiğiniz bilgileriniz arasında özel nitelikli kişisel veri (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığını kontrol ediniz. Lütfen özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız. Paylaştığınız takdirde bu eyleminiz özel nitelikli verilerin işlenmesi için açık rıza anlamına gelecektir.