Contact

Contact

The Istanbul Museum of Modern Art

Corporate Name: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi

Address: Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, No:1/1 34433 Beyoğlu-Istanbul

Phone: +90 212 334 73 00

Fax: +90 212 243 43 19

Mersis No: 5223775848249860

E-mail: info@istanbulmodern.org

KEP Adress: istanbulmodern@hs02.kep.tr

Click for the Information Document Regarding Your Personal Data.

How to
Get Here?

Contact Form

Please fill out the form to send us your ideas and requests.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ PAYLAŞILMAMASI UYARISI

İstanbul Modern Talep/Şikayet Bildirme Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni lütfen okuyunuz ve talep/şikayet formuna girdiğiniz bilgileriniz arasında özel nitelikli kişisel veri (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığını kontrol ediniz. Lütfen özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız. Paylaştığınız takdirde bu eyleminiz özel nitelikli verilerin işlenmesi için açık rıza anlamına gelecektir.