Masa II

Ahmet Doğu İpek, 1983

Masa II, 2017

Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Ahmet Doğu İpek 1983 yılında Adıyaman’da doğar. Sanatçı Marmara Üniversitesi AEF Resim Eğitimi Bölümü’nden mezun olur.

Ahmet Doğu İpek, üretiminde geleneksel tekniklerin kullanımına yoğunlaşır. İki boyutlu desenlerinde suluboya, karakalem gibi malzemeler kullanarak genellikle siyah beyaz bir dil benimseyen sanatçı ayrıntılı bir anlatım tercih eder. Ele aldığı konular bugüne odaklanırken toplumsal ve politik yerel tarihe ilişkin açılımlar da sunar. Seriler halinde yapılandırdığı üretiminde yinelenen ana bileşenler, odaklandığı sorunların çarpıcı bir süreklilikle görünür kılınmasını sağlar. İpek’in yalın bir ifadeyle kurguladığı hikâyeler, izleyicinin gündelik hayatlarıyla bağlantı kurabileceği unsurlara yer verir. Üzerine düşündüğü ve ödünç aldığı ögeleri barındıran kapsamlı bir başlık olarak doğa da dikkat çeker.

2015 yılında ilkini kayın ağacını yontarak biçimlendirdiği “Masa” adlı serinin ikincisi olan “Masa II” ceviz ağacından üretilmiştir. Sanatçı, bireylerin gündelik hayatlarında kullanacakları nesnelerin biçimlendirilmesi için doğayı tahrip etmelerine atıfta bulunan bir tavır sergiler. Sürecin önce çıktığı zanaat ve sanat pratikleri arasında konumlanan yapıtta biçimlendirilmemiş ağaç ile doğadan unsurların süsleme dağarcığını oluşturduğu müdahaleler, ham ile işlenmiş ya da doğal olan ve taklit edilmiş arasındaki ilişkileri düşündürür. Yapıttaki ağaç, doğal ortamdaki bağlamından uzaklaşırken sanatçının insanların biçimlendirdiği dünyaya ilişkin önerdiği ilişkiler ağıyla çok boyutlu yeni bir bağlam zenginliği kazanır.

Yapıtın Türü

Heykel

Teknik

Elle yontulmuş ceviz ağacı

Ölçüler

94 x 126 x 52 cm

Koleksiyon

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu