Huzursuz Manzara

Bengü Karaduman, 1974

Huzursuz Manzara, 2017

Bengü Karaduman, üretim pratiğinde desen, heykel ve video yerleştirme kullanarak toplumsal hafızada yer eden olayların derinine inmeyi, bu olayların yarattığı sosyal ve psikolojik etkileri görünür kılmayı amaçlar. Sanatçının beslendiği en önemli kaynak, 2009 yılından beri tutmaya devam ettiği rüya günlükleridir. Karaduman, bilinçli ya da bilinçsiz edindiği deneyimleri kayıt altına almaya karar verdiğinde, rüyalarındaki sahneleri, tekrar eden motifleri önce metinler halinde, daha sonra da desenlerle betimleyerek görsel bir günlük haline getirir. Sanatçı, çizgisel araştırmalarını bilgisayar animasyonu kullanarak yeniden düzenler. Böylece iki boyutlu çizimler, bilgisayar programı yardımıyla yeni bir boyutun içinde hayal edilerek kurgulanır.

Medya yerleştirmesi “Huzursuz Manzara”, bizi çevreleyen dünyadan damıtılmış unsurları içinde barındıran dört temalı bir animasyondan oluşur. Karaduman’ın animasyonuna eklediği ses ve zemindeki kırık aynalar, izleyiciye hareketli görüntünün derinine bakmak için yol göstericidir. Desenlerin hakim olduğu yerleştirme, “Islak Işık”, “Denizin Dalgaları”, “Sis Kuşları” ve “İşleyen Demir” adlı temalarda soyut manzaralar kurgular. “Huzursuz Manzara”, şiirsel, metaforik ve duyumsal yorumlamalara açık karakteri dolayısıyla, izleyicinin kendi farkındalığıyla, kişisel ve evrensel durumlarla, duygularla yüzleşmesine aracılık eder.

Yapıtın Türü

Film / Video

Teknik

Video: Medya yerleştirmesi: Video ve kırık aynalar. Video: Full HD 2 boyutlu ve 3 boyutlu bilgisayar animasyonu Video, ses, vokal: Bengü Karaduman

Ölçüler

5’17’’

Koleksiyon

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu

Kadın Sanatçılar Fonu’yla koleksiyona kazandırılmıştır.

Kadın Sanatçılar Fonu 2017 üyeleri

Mehveş Arıburnu, Işık Keçeci Aşur, Berrak Barut, Banu Çarmıklı, Oya Eczacıbaşı, Hatice Meriçten, Beril Miskavi, Meltem Demirören Oktay, Ebru Özdemir, Nesrin Sarıoğlu, Müge Sevil, Rana Erkan Tabanca, Türkan Özilhan Tacir