Kütüphane

Kütüphane

İstanbul Modern Kütüphanesi, müzecilik, modern ve çağdaş sanat tarihi gibi alanlarda yayımlanan temel kaynakların yanı sıra sergi katalogları, süreli yayınlar ve sanatçı monografilerinden oluşan, müzenin sunduğu sergi ve programlara paralel olarak gelişen bir koleksiyon sunuyor.

Zemin katta yer alan kütüphane, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Koleksiyona aynı zamanda web üzerinden tarama yoluyla da erişilebiliyor.

Boğaz kenarında bulunan kütüphaneyle lobi arasında ise süreli sergi alanlarından biri yer alıyor. Kütüphane girişinde bulunan kare planlı bu alan, müzenin sergi ve programları paralelinde yürüttüğü araştırmalara alan açıyor.