BURADASINIZ » ANA SAYFA » SERGİLER

Kolektif Zemin

“Kolektif Zemin”, program kapsamındaki kaynakları kullanarak potansiyel ortaklar için bir platform yaratmayı hedefleyen bir “katılımcı tasarım” denemesidir. Proje, proje alanını yerel oluşumlar, sivil toplum kuruluşları, öğrenci grupları ve bireysel inisiyatifler arasında paylaştırmayı önermektedir. Söz konusu katılımcılar, açık çağrı ve doğrudan davet yolu ile belirlenecektir.

Herkes İçin Mimarlık, proje alanını hareketli bir üst örtü ile gölgelendirecek ve YAP kapsamındaki kaynakların katılımcılar arasında paylaşılması, alanda yapılacak üretimlerin tasarım süreçlerinin atölyeler yoluyla ilerlemesi konusunda rol üstlenecektir. Atölyeler sonucunda çıkan üretimler, yarışma programının hedeflediği kamusal kullanımlar için yaz boyunca alanda yer alacaktır. Bu üretimler programın sona ermesi ile beraber katılımcıların belirlediği alanlara taşınarak hayatlarına devam edecektir.

Proje, tek bir fiziksel sonuç ürünü vermek yerine, tasarım ve uygulama için devam eden bir süreç yaratmayı ve üretilen tasarımların program sonrası taşınarak kullanıma devam etmesini hedeflemektedir. Birim tasarımları sadece spekülatif öngörüler olup, alan için bitmiş bir tasarımı yansıtmamaktadır. Proje farklı aktörlerin hayal güçlerine dayanarak, bu aktörlerin ihtiyaçları ve isteklerine cevap verebilecek tasarım çözümleri önerme arayışındadır. “Kolektif Zemin”, yarışma programının geçici ve fiziksel sınırlarını aşıp, tasarım araçlarını kullanarak yerel ve sosyal etki yaratmayı amaçlayan bir stratejidir.

 

 

Herkes İçin Mimarlık

Herkes İçin Mimarlık, ülke genelinde karşılaşılan toplumsal sorunlara mimarlık bağlamında çözümler üretmeyi ve mimarlık eğitimine yeni açılımlar kazandırmayı amaç edinen bir inisiyatif. 2011 yılında İstanbul’da kuruldu ve farklı disiplinlerden 85 üyesi bulunuyor. Kurulduğu günden bu yana dernek, çoğunluğunu Türkiye’deki mimarlık ve tasarım fakülteleri öğrencilerinin oluşturduğu bir ağ ile projelerini gerçekleştiriyor.

 

Proje: Herkes İçin Mimarlık

Ekip: Herkes İçin Mimarlık üyeleri ve katılımcılar