BURADASINIZ » ANA SAYFA » ETKİNLİKLER » GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

"Hep Buradayız" Sergi Etkinliği

 

Kadın Sanatçının Bakışı

4 Ekim 2023, 18.00

İstanbul Modern Oditoryum

Konuşmacılar: Esra Aliçavuşoğlu, Öykü Özsoy Sağnak

Moderatör: Deniz Pehlivaner
 

Türkiyedeki kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek, bilinirliğini artırmak ve müze koleksiyonuna yeni yapıtlar kazandırarak kadın sanatçıların temsillerini güçlendirmek amacıyla İstanbul Modern çatısı altında 2016 yılında kurulan Kadın Sanatçılar Fonunun desteğiyle koleksiyona dahil edilen yapıtlardan oluşan Hep Buradayız” adlı sergi kapsamında bir konuşma serisi düzenleniyor.  Küratör Deniz Pehlivaner moderatörlüğünde, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile serginin küratörü Öykü Özsoy Sağnak’ın konuşmacı olarak katılacağı serinin ilk etkinliği
“Kadın Sanatçının Bakışı” adını taşıyor.

Konuşmada Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarihsel süreçten ve yapıtlardan örnekler verip sözü edilen olguları tartışmaya açarken, sergi küratörü Öykü Özsoy Sağnak ise serginin kavramsal çerçevesini, katılımcı sanatçılar ve sergide yer alan yapıtlar üzerinden aktarıyor.

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğluna göre, güncel Türkiye sanatının en önemli olgularından birini, kadın sanatçıların sanatı mücadele alanı olarak görmelerivebunu gerçekleştirirken yıkıcı, agresif bir tondan ziyade gözlem yeteneklerini, sezgi ve algılama güçlerini kullanarak toplumsal cinsiyet kodlarını yerle bir etmeleri oluşturur. Kadın sanatçının bakışı hem içeriye kendine hem de dışarıya ötekine daha kolay yönelir; kendinin de dahil olduğu bir eleştiri, sorgulama ve analiz taşır. Türkiye’de kadın sanatçıların mücadelesi sınırlayıcı ve dışlayıcı kanonun tek cephesinde geçmez; hemen hepsinde feminist bir bilinç, cinsiyet politikalarına ilişkin beden olumlayıcı bir tavır, politik, ideolojik, çevreci, kısaca çoğul, çok katmanlı bir anlatımın izlerini sürmek olasıdır.

Öykü Özsoy Sağnak ise sanatsal üretimlerindeki konuların farklılığı, kullandıkları tekniklerin ve malzemelerin çeşitliliği, kendilerine has sanatsal dil yaratmadaki özenleri ve cesaretleriyle Hep Buradayız” sergisinde yer alan sanatçıların bugünün sanatından güçlü örnekleri bizlerle paylaştığına dikkat çekiyor. Yaşadıkları çağa tanıklık eden bu sanatçıların, her türlü ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı seslerini yükseltirken, göç ve bunun sonucu ortaya çıkan sorunları, güç ve aidiyet gibi kavramları, bellek, mekân ve tarih yazımı arasındaki ilişkileri, ekolojik felaketlerin yarattığı yıkımları yapıtlarına aktardıklarını vurguluyor.

 

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı kurumdan yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2000'de University of The Arts London Central Saint Martins'de "Curatorial Studies" alanında kurslara katıldı, 2016’da TÜBİTAK bursu ile New York’ta çağdaş sanat müzeleri üzerine araştırmalar gerçekleştirdi. 2022 yılında yine TÜBİTAK bursu ile New York Pratt Institute History of Art and Design Bölümü’nün davetlisi olarak misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. Devamı...

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi olan Aliçavuşoğlu'nun ulusal ve uluslararası birçok akademik yayında makaleleri, eleştiri yazıları ve sanatçılar üzerine monografileri bulunmaktadır. Can Yayınları’nın “Tellekt” serisinden yayımlanan "Türkiye'de Sanatın Tarihi" dizisinin editörlüğünü Ayşe Köksal ile birlikte üstlenmektedir. Serinin ilk kitabı Müze 2023'te yayımlanmıştır. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı (2009) başlıklı kitabın editörlüğünü ise Ali Artun ile birlikte üstlenmiştir.

Etkinlik ücretsizdir.

Sergi Sponsoru 

 

Destekleriyle