Yüzen Adalar
25 Aralık 2023–31 Aralık 2024

Yüzen Adalar

İstanbul Modern’in dokuzuncu koleksiyon sergisi “Yüzen Adalar”, koleksiyon ve süreli sergi salonlarının yanı sıra müzenin farklı alanlarına da yayılıyor.

Koleksiyon sergi salonunda, 1945’ten bugüne Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan müze koleksiyonundan kronolojik bir kesit yer alıyor. Soyut eğilimlerden figüratif yaklaşımlara, yerleştirmelerden videolara uzanan konu ve malzeme çeşitliliği ile sanat tarihsel gelişime yer veren sergi, sanatçıların birbirleriyle olan etkileşimlerini görünür kılıyor. Her bir yapıt döneminin güncel eğilimlerini yansıttığı gibi aynı zamanda sanatçıların özgün üsluplarına dair izleyiciye bilgi sunuyor.

Süreli sergi salonunda ise ağırlıklı olarak 2000 sonrasına tarihlenen sanat çalışmaları tematik bir yönelimle ele alınıyor. Türkiye ve dünyadan sanatçıların ortak konular etrafında buluşmalarına işaret eden sergi, farklı coğrafyalardaki üretimlerin günümüz dünyasındaki yakınlığını ve ortak duyarlılığını gösteriyor. Kent, insan ve doğa gibi temel başlıklar üzerinden hem sanatçıların bu konulardaki yorumlarını hem de şimdiki zamana etki eden durum ve olayları gündeme getiriyor.

“Yüzen Adalar” sanatçıların özgün, aykırı hayal güçlerine ve etki alanlarına adanmış bir başlık. Hem bir yere ait olduklarının altını çiziyor hem de düşünceleri ve üretimleri ile sınır ve coğrafyalar ötesi etkilerine vurgu yapıyor.

Sanatçılar: Kuzgun Acar, Murat Akagündüz, Haluk Akakçe, Erol Akyavaş, Nevin Aladağ, Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Hüseyin Bahri Alptekin, Halil Altındere, Refik Anadol, Avni Arbaş, Ani Çelik Arevyan, Yüksel Arslan, Tomur Atagök, Kutluğ Ataman, Fikret Atay, Alper Aydın, Georg Baselitz, Bedri Baykam, Aliye Berger, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Semiha Berksoy, Albert Bitran, Mohamed Bourouissa, Lee Bul, Cihat Burak, Daniel Buren, Anthony Cragg, Hüseyin Çağlayan, Orhan Cem Çetin, Adnan Çoker, Canan Dağdelen, Richard Deacon, Nejad Melih Devrim, Burhan Doğançay, İpek Duben, Latifa Echakhch, Nezaket Ekici, Abidin Elderoğlu, Olafur Eliasson, Ayşe Erkmen, Devrim Erbil, Tayfun Erdoğmuş, Neş'e Erdok, Erol Eskici, İnci Eviner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Murat Germen, Tanya Goel, Ara Güler, Mehmet Güleryüz, Neşet Günal, Nedim Günsür, Selma Gürbüz, Altan Gürman, Gözde İlkin, Ahmet Doğu İpek, Balkan Naci İslimyeli, Ferit İşcan, Nuri İyem, Zeki Faik İzer, Cui Jie, İhsan Cemal Karaburçak, Gülsün Karamustafa, Şahin Kaygun, Ali Kazma, William Kentridge, Anselm Kiefer, Nur Koçak, Komet, Azade Köker, Guillermo Kuitca, Alicja Kwade, Maro Michalakakos, Şükran Moral, Yıldız Moran, Aydan Murtezaoğlu, Julian Opie, Mübin Orhon, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen, Ferhat Özgür, Serkan Özkaya, Şener Özmen - Erkan Özgen, Ardan Özmenoğlu, Orhan Peker, Burcu Perçin, Seçkin Pirim, Laure Prouvost, Anselm Reyle, Adrián Villar Rojas, Necla Rüzgar, Sarkis, Jennifer Steinkamp, Hale Tenger, Canan Tolon, Seyhun Topuz, Vahit Tuna, TUNCA, Selim Turan, F. Tülin, Ömer Uluç, Burhan Uygur, Richard Wentworth, Nil Yalter, Haegue Yang, Fahrelnissa Zeid, Yılmaz ZengerNejad Melih Devrim İsimsiz 1978-1986 Kâğıt üzerine guaj 33 x 25 cm Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun Süreli Ödünç (detay)