Tekinsiz Karşılaşmalar
16 Eylül 2011–22 Ocak 2012

Tekinsiz Karşılaşmalar

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, "Tekinsiz Karşılaşmalar" sergisinde, Türkiye’den genç kuşak altı kadın sanatçının son dönem çalışmalarına yer verdi. Sanatçılar bir yandan özgün görsel anlatılarıyla tekinsiz karşılaşmalar meselesinin felsefi, sosyo-kültürel, bireysel ve sanatsal yönlerini ele alırken, diğer yandan günümüzde fotoğrafın olanaklarını araştırdı.

"Tekinsiz" (Uncanny/Unheimlich), özellikle felsefe ve sanatta bir şeyin aynı anda hem yabancı ve tuhaf, hem de şaşırtıcı derecede yakın ve aşina gelmesini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Tuhaf bir "déjà vu" duygusuna yakın sayılabilecek tekinsizlik, öngörülmeyen, beklenmeyen, hatırlanan, belirsiz ve muğlâk olana dairdir. Bir fotoğrafla karşılaşma anındaki ilk his de içinde tekinsizlik barındırır. Bu ilk karşılaşmanın ötesinde, bazı fotoğrafların konusu, objesi ya da formu da tekinsiz olabilir, hatta fotoğrafçının yaklaşım biçimi ortaya çıkan görseli tekinsiz kılabilir. O halde, insana bazı fotoğrafların yakın veya uzak gelmesinin bilinçaltıyla ne gibi bağlantıları olabilir? Bir fotoğrafın, çekene ya da bakana belli anlamlar ifade etmesinin bireysel hafızayla bir ilgisi var mıdır?

"Hayal ve Hakikat" sergisiyle eş zamanlı kurgulanan "Tekinsiz Karşılaşmalar", bu konuda kesin argümanlar üretmek yerine bu sorulara farklı açılardan bakarak yenilerini eklemek üzere yola çıktı. Sergiye katılan sanatçılarla uzmanların katılacağı bir dizi buluşma ve tartışmayla bu araştırma alanının genişletilmesi hedeflendi.

Sanatçılar: Silva Bingaz, Banu Cennetoğlu, Çınar Eslek, Zeren Göktan, Zeynep Kayan, Melisa Önel

Küratörler: Çelenk Bafra, Levent Çalıkoğlu