Şehir Yükseliyor
10 Eylül 2008–11 Ocak 2009

Şehir Yükseliyor

Şehir uzun süredir modern sanatçı için bir soruşturma konusu oldu. Empresyonistlerden sonra sanat fazlasıyla şehirsel bir fenomen halini aldı. Yüzyılı aşkın süredir şehirler, bir toplumsal değiş-tokuş meselesi olarak, ilham kaynağı, pazaryeri ve sığınak olarak sanatçılar için en bereketli toprağı oluşturdular. Fütüristler’den Léger’ye; Duchamp’ın Bachelor Machines/Bekâr Makineleri’nden Ed Ruscha’nin Los Angeles haritalarına; Weegee ve Diane Arbus’un fotoğraflarından Ara Güler’inkilere, şehir içeriği hep bir soruşturma bölgesi ve son 100 yılda bizi etkilemiş olan büyük çapta değişiklikleri gözlemlemek için ayrıcalıklı bir gözetleme noktası oldu.

"Şehir Yükseliyor" sergisi adını Umberto Boccioni’nin (1910) 20. Yüzyıl’ın başında şehirlerin sürati, gürültüsü ve heyecanını göklere çıkaran ve yeni ufuklar açan resminden aldı.

Bu sergiyle sunulan üç sanatçı izleyiciye günümüz şehir hayatına, Fütürist bakışın iyimserliğinden uzak ama aynı derecede büyüleyici olan özel bir bakış getirdi. Her biri, besbelli yatıştırıcı olan eylemlerin tekrarı üzerinde odaklanarak, emeğin estetik bir tahlilinin üzerinde ayak sürüyerek ya da izleyiciyi şehir merkezlerinin duygusallıktan uzak ve politikleşmiş bir incelemesiyle karşı karşıya getirerek, bize şehre ve onun abartılı olduğu kadar kesin de olan genel görüşüne (Zeitgeist) bir bakış sundu.

Küratör: Paolo Colombo

Sanatçılar: Fikret Atay, Ali Kazma, Zbig Rybczynsky