Mimarinin İnşası

Mimarinin İnşası İstanbul Modern'in Yeni Müze Binası Fotoğraflar: Cemal Emden

“Mimarinin İnşası” adlı sergi, günümüzün önemli mimari fotoğrafçılarından Cemal Emden’in gözünden Renzo Piano tarafından tasarlanan İstanbul Modern’in yeni müze binasının inşa sürecine odaklanıyor. Emden, Aralık 2020’den itibaren binanın yapım aşamalarını farklı ışık ve mevsimlerde kayıt altına alarak Piano’nun tasarımında önem verdiği mimari bileşenlere, malzemenin ve insan emeğinin yapıya dönüşümüne yer veriyor. “Mimarinin İnşası” yapılı çevre, mimari ve inşa başlıklarını yakından incelerken, izleyiciyi, fotoğrafın icadından bu yana mimari ile süregelen katmanlı diyaloğu üzerine düşünmeye davet ediyor.

Dört bölümden oluşan serginin ilk bölümü Mimari, Piano’nun fikirlerinin somutlaşmış halini ortaya koyuyor; aynı zamanda İstanbul Modern’in yeni müze binasının ilk resmi temsilini oluşturuyor. Boşluğun Sınırlandırılması’ndaki çekimler ise, Emden’in tekrar tekrar ziyaret ettiği alanların farklı zamanlardaki halleriyle izleyiciye inşaatın geçirdiği evreleri takip edebilmesi için bir izlek sunuyor. Büyük boyutlu baskılardan oluşan Mimarinin İnşası, Renzo Piano Building Workshop’un geliştirdiği tasarımın arkasındaki temel fikirlere ve binanın kent içindeki konumuna mercek tutuyor. Serginin dördüncü bölümü Çalışanlar ise, İstanbul Modern’in inşasındaki insan emeğini ve çalışanları konu ediniyor.

Cemal Emden, mimariyi anlamanın ayrılmaz bir parçası olan fotografik temsil aracılığıyla, izleyiciyi binaya ilişkin temel tasarım kararları, malzemenin olanakları ve insan emeği üzerine düşündürmeyi hedefliyor. Emden, yapıların tamamlandıktan sonra da değişmeye devam edeceği ve kendi başlarına bir yaşamları olduğu gerçeğini hatırlatıyor.

Cemal Emden, 1967
“Mimarinin İnşası” serisinden, 2020-2023
(detay)