Koleksiyon Sergisi
1 Haziran 2020–28 Şubat 2022

Koleksiyon Sergisi

İstanbul Modern, kurulduğu 2004 yılından bugüne yedi koleksiyon sergisi düzenledi. Bu sergilerle Türkiye modern ve çağdaş sanatının değişim ve dönüşümüne yer vermekle beraber, uluslararası bir yönelimle gelişen koleksiyonunu da paylaştı. Kronolojik ve tematik bir yaklaşımla hazırlanan bu sergiler, günümüz sanat dünyasındaki yeni dinamikleri görünür kıldı ve farklı coğrafyalardaki güncel yaklaşımların kavramsal benzerliklerine yer verdi. Sanatın sınırları aşan ortak doğasını göstermeyi amaçlayan bu sergiler, sanatçıların hem geçmiş hem de güncel çalışmalarını sundu.

İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında gerçekleştirdiği bu son koleksiyon sergisi, müze koleksiyonunu oluşturan üç önemli yönelimi bir araya getirdi. 3. katta 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde, ikonik örnekler üzerinden sunuldu. İlk bölüm, geometrik ve lirik bir yaklaşım ekseninde temellenen soyut resmin Anadolu ve İslam kültüründen beslenen görsel ve düşünsel etkilerini görünür kıldı. Devamında yer alan ikinci bölüm ise figüratif resmin toplumsal gerçekçi örneklerinden 1970’li yılların Yeni Figüratif yaklaşımlarına ve 1980’li yılların dışavurumcu ve kavramsal örneklerine uzandı. 2. kat ise çağdaş sanat dünyasının doğa ve çevre üzerinden şekillenen farklı yapıtlarını bir araya getirdi. Resim, heykel, video, yerleştirme, fotoğraf gibi farklı disiplinlerde doğanın kültürel yansımalarının izini süren, çevre sorunlarına duyarlı sanatçıların yakın dönemde üretilmiş çalışmalarına odaklandı. Bu seçim ve sergileme doğanın yitimine, kaynakların tükenmesine ve çevre sorunlarının önlenemez artışına dikkat çekmek isteyen bir yaklaşımla, farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getirdi

Sanatçılar:

Kuzgun Acar, Haluk Akakçe, Erol Akyavaş, Tomur Atagök, Alper Aydın, Barbara - Zafer Baran, Bedri Baykam, Cihat Burak, Ergin Çavuşoğlu, Nejad Melih Devrim, Latifa Echakhch, Abidin Elderoğlu, Ahmet Elhan, Tayfun Erdoğmuş, Neş’e Edok, Nusret Nurdan Eren, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Kamil Fırat, Mehmet Güleryüz, Neşet Günal, Balkan Naci İslimyeli, İhsan Cemal Karaburçak, Komet, Orhan Peker, Ziya Tacir, Canan Tolon, F. Tülin, Ömer Uluç, Pae White, Fahrelnissa Zeid, :mentalKLINIK

Küratör: Levent Çalıkoğlu

Asistan Küratör: Deniz Pehlivaner

"Koleksiyon Sergisi" sanal turu için tıklayın.