İstanbul Modern – Bahreyn

İstanbul Modern – Bahreyn

İstanbul Modern’in 2009 yılından bu yana Berlin, Seul ve Rotterdam gibi dünyanın önemli kentlerinde düzenlediği koleksiyon sergilerinin devamı niteliğindeki "İstanbul Modern – Bahreyn" sergisi Bahreyn Ulusal Müzesi’nde izleyicilerle buluştu. Sergi, İstanbul Modern’in hem modern ve çağdaş sanat hem de fotoğraf koleksiyonundaki 78 sanatçının 180 çalışmasından oluşan bir seçkiyi içerdi.

"İstanbul Modern – Bahreyn", hayal, kimlik, beden ve onu kuşatan sosyal ve politik söylemler, şimdiki zamanın politik gerilimleri, görsel kültürün disiplinlerarası yapısı, yaşamın kutsanması gibi çağdaş dünyanın güncel temalarına odaklandı. Farklı dönem ve tarihlerde üretilmiş çalışmaların bir karşılaşma sahası olan sergi, İstanbul’u çağdaş sanatın merkezinde yeni bir kıta olarak tanımlarken 1950’li yıllardan günümüze Türkiye’de çağdaş sanatın dönüşüm ve değişim dinamiklerine işaret etti.

Sanatçılar:

Koleksiyon: Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Ferruh Başağa, Nejad Melih Devrim, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Nil Yalter, Tomur Atagök, Azade Köker, Balkan Naci İslimyeli, Bedri Baykam,Canan Tolon, Fatma Tülin, Yusuf Taktak, İnci Eviner, Selma Gürbüz, İrfan Önürmen, Tayfun Erdoğmuş, Temür Köran, Mustafa Horasan, Mustafa Horasan, Ramazan Bayrakoğlu, Taner Ceylan, Haluk Akakçe, Nezaket Ekici, Nuri Kuzucan, Nilbar Güreş

Fotoğraf Koleksiyonu: Cengı̇z Akduman, Merı̇h Akoğul, Burcu Aksoy, Arı̇f Aşçı, Tahsı̇n Aydoğmuş, Jak Baruh, Atı̇la Cangır, Nevzat Çakır, Anı̇ Çelı̇k Arevyan, İsa Çelı̇k, Manuel Çıtak, Gültekı̇n Çı̇zgen, Burhan Doğançay, Şakı̇r Eczacıbaşı, Ahmet Elhan, Cemal Emden, Kamı̇l Fırat, Abdullah Frères, Gülmez Frères, Murat Germen, Ara Güler, Şemsı̇ Güner, Selı̇m Güneş, Mihran İranian, Sabı̇t Kalfagı̇l, Cengı̇z Karlıova, Şahı̇n Kaygun, İzzet Kerı̇bar, Mehmet Kısmet, Sıtkı Kösemen, Aslı Narı̇n, Ömer Orhun, Ahmet Öner Gezgı̇n, Bülent Özgören, Lütfı̇ Özkök, Sedat Pakay, Rubellin Père - Fils, Othmar Pferschy, Ahmet Polat, Ozan Sağdıç, Sevı̇m Sancaktar, Pascal Sebah, Sebah& Joaillier, Etem Tem, Atı̇lla Torunoğlu, Cem Turgay, Yusuf Tuvı̇, İbrahı̇m Zaman