Gelenekten Çağdaşa

Gelenekten Çağdaşa Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek

İstanbul Modern Sanat Müzesi, "Gelenekten Çağdaşa" sergisinde geleneğe ait düşünce ve üretim biçimlerinin modern ve çağdaş sanattaki izlerini sürdü.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşen "Gelenekten Çağdaşa" adlı sergi, Batılılaşma’dan bugüne modern ve çağdaş sanatımızın geleneksel sanatlarımız ile olan ilişkisini konu edindi. Sergi, sanatın geleneksel olanla ilişkisine odaklanırken tarihle modernliğin sanatçılar tarafından nasıl inşa edildiğini göstermeyi amaçladı.

Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği, Doğu-Batı medeniyetleri arasında bir köprü olarak tanımlanan Türkiye coğrafyasının kültürel birikimini, ulusal ve uluslararası izleyicilere anımsatmak isteyen sergide, sanatçıların Anadolu coğrafyasından aldıkları etkiler aktarıldı.

Sergide, Erol Akyavaş, İsmet Doğan, İnci Eviner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Selma Gürbüz, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli, Murat Morova ve Ekrem Yalçındağ’ın çalışmaları yer aldı.

Videodan resme, yerleştirmeden fotoğrafa uzanan bir çeşitlilik içinde, sanatçıların farklı dönemlerinden çalışmalarının yanı sıra, modern sanatımızın geçmişine de odaklanarak, hat, minyatür, çini, vitray, tekstil gibi objeleri bir araya getiren sergide, 105 yapıt yer aldı.

Günümüzde çağdaş sanatta geleneğin anlamını tartışmaya açan sergide, geleneklerden, tarihsel kökenlerden yola çıkarak üreten dokuz sanatçının, Doğu-Batı, yerel-evrensel, gelenek, modernlik ve çağdaşlık kavramlarını yeniden okumaları sunuldu.

Sergi, çağdaş sanat ortamının 1980’lerden başlayarak sorgulamaya başladığı "bellek, gelenek, geçmiş" sorunsalını; geçmiş ve geleneğin çağdaş sanattaki yeri, modern sanatın yerel kültür ve tarihle ilişkisi, geçmişin aynı zamanda bir kimlik sorunu olarak ele alınması gibi önemli konuları gündeme getirdi.

Sergiye paralel gerçekleştirilen konuşma dizisi ise, tarih, sosyoloji, sanat tarihi, ekonomi, kültürel incelemeler ve politika alanlarından uzmanlarla sanatçıları bir araya getirdi. Modern sanatımızı oluşturan unsurları tartışmaya açarak farklı disiplinlerin görsel sanatlar ile bütünleşmesini sağladı.

Küratör: Levent Çalıkoğlu

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanımı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.