Uygulamalı Hydrodynamica

Liam Gillick, 1964

Uygulamalı Hydrodynamica, 2015

1964 yılında Aylesbury, Birleşik Krallık’ta dünyaya gelen Liam Gillick, Goldsmiths College’da Güzel Sanatlar lisansını tamamladıktan sonra ilk kişisel sergisini 1989’da Londra’daki Karsten Schubert Galeri’de açar. Sanat yazıları yazan, sergiler düzenleyen ve beste yapan Gillick, yaşamına ve çalışmalarına New York’ta devam ediyor.

Pratiğini, çeşitli ideolojiler etrafında kurgulanan dil, işaret, mimari, renk kategorizasyonu, diyagram, gibi sistemler üzerine temellendiren sanatçının yazı, yerleştirme, video, kitap gibi ifade biçimleri mevcuttur. 1990’lı yıllarda “Genç Britanyalı Sanatçılar” (Young British Artists) arasında öne çıkan Gillick, Fransız küratör Nicolas Bourriaud tarafından isimlendirilen "İlişkisel Estetik" kuramı etrafında çalışmalarını şekillendirdi. Kuram, sergilenen mekândan bağımsız yapıtların izleyicilerin düşünsel katkıları ve içinde bulundukları sosyal ve kültürel bağlam etrafında anlam kazanması üzerine kuruludur. Gillick, kabul görmüş, yerleşik göstergebilim unsurlarını, üretim ve tüketim kavramlarını gözeterek, geleceğe yönelik olası bir referansla yeniden okumaya açar. Parçalara ayırdığı diyaloglarla heykelleştirdiği metinler, mekâna göre uyarladığı renkli pleksiglas kaplamalar gibi öne çıkan çalışmaları olan sanatçının minimalist bir dili vardır. Tasarım ve mimari çerçevenin önem taşıdığı pratiğinde Gillick insanlığın dil, düşünce ve hareket alanı içindeki sınırlarıyla oynar.

Liam Gillick’in 14. İstanbul Bienali için tasarladığı "Bernoulli Denklemi" başlıklı çalışması İstanbul Modern’in Boğaz’a bakan cephesinde yer aldı. Sanat ile bilimi harmanladığı bu çalışma adını, akış halindeki sıvılar için enerjinin korunumu prensibiyle ilgili bir matematik formülünden alıyor. Denklem, kısıtlanmış bir geçide girerken akış hızı aniden arttığında, sıvı basıncının azaldığına işaret eden ve “Bernoulli etkisi” olarak bilinen fiziksel olguyu tarif ediyor. Gillick denklem ile kısıtlamanın önce ve sonrasında birim hacme düşen enerjiyi gösterirken matematiğin, dillerin ötesine geçen, evrensel yanıyla ilgileniyor.

Yapıtın Türü

Yerleştirme

Teknik

Bernoullie denkleminin duvar üzerine boyaması

Ölçüler

Dimensions variable

Koleksiyon

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu