Taş Kütüphanesi

Alper Aydın, 1989

Taş Kütüphanesi, 2016

1989’da Ordu’da doğan Alper Aydın, 2011’de Gazi Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Heykel Bölümü’nden mezun olur. Yüksek lisansını “Türkiye’de Yeryüzü Sanatı” konulu tezi ile bitirir. Ordu, Ankara, Konya ve İstanbul’da yaşayan ve çalışan Alper Aydın’ın sanat pratiği fotoğraf, heykel, yerleştirme ve arazi sanatı üzerine yoğunlaşır. Doğa üzerine düşünen, araştıran ve üreten sanatçı, çıkış noktasını insanlığın ayrılmaz bir parçası olan yeryüzü ve doğa ikilisinden alır. Üzerinde yaşadığımız yenilenen, değişen ve gelişen toprağı; biriktirme, ölçme, sınıflandırma gibi insanın müdahaleci bakış açılarıyla yorumlar.

Alper Aydın, yaşadığı bölgenin jeolojik geçmişinden ilham alarak bakış açısını çeşitlendirdiği çalışmalar oluşturur. Sanatçı, toprağa, taşa, denize fiziksel ya da dijital müdahalelerde bulunduğu fotoğraflar ve yeryüzü sanatı çalışmaları üretir. Mimari, jeoloji, sosyoloji, mitoloji, coğrafya, arkeoloji gibi bilim dalları ile ilişkide bulunduğu kavramsal üretimleri, aynı zamanda toplama, biriktirme, belgeleme, arşivleme gibi disiplinleri de içerir.

“Taş Kütüphanesi” adlı yapıtı, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde araştırmaları sırasında denk geldiği farklı yapılardaki buluntu taşlardan oluşturduğu bir bilgi hazinesini andırır. Doğayı odak noktası olarak belirlediği bu çalışmada yer alan her taş, bir zamanlar insanlar tarafından çeşitli yapıların inşasında, mağaralarda, ok, mızrak ucu gibi nesnelerde kullanılmış parçalardır. Taşların oluşumu gereği yapısında taşıdığı nitelikler bulunduğu bölgenin jeolojik özellikleri ile birleşirken, taşların kullanım biçimleri ile toplum bilimsel bir çıkarım yapılabilir. Bir çırpıda ulaşamayacağımız, doğa ve insanın geçmişine ait bilgiyi saklayan bu taşlar, kitapların yerine geçerek estetik bir bakış açısıyla sıralanır. Yüzlerce yıldır sanatçıların da kullandığı altın oran ile raflara yerleştirilen taşlar, yaşadığımız coğrafyanın biyolojik ve zoolojik altyapısına atıfta bulunan, heykelsi bir forma sahiptir.

Yapıtın Türü

Yerleştirme

Teknik

Buluntu taşlar ve ahşap

Ölçüler

208 x 300 x 36 cm

Koleksiyon

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu

Sanatçı bağışı