Soyunma

Nilbar Güreş, 1977

Soyunma, 2006

1977 İstanbul doğumlu Nilbar Güreş, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Resim bölümünden mezun olduktan sonra 2002 yılında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Resim ve Grafik bölümünde yüksek lisansını tamamlar. Sanatçı Viyana ve İstanbul’da yaşar. Güreş’in çalışmalarında, kadın sorunlarını genelleyen ve sınırlayan katı çerçevelerin aksine, hayatın gerçekliği ve ironisi bulunur. Lezbiyen, başörtülü veya Kürt gibi Cumhuriyet’in aydınlanmacı ve ilerlemeci çizgisinin dışında kalan kadın kimliklerini ele alır ve bu kimlikler üzerinden ortak bir kadın olma haline işaret eder.

Nilbar Güreş, “Soyunma” adlı video performansında, çarşafı andıran kıyafetinin içinde, yüzü tamamen örtülmüş bir şekilde karşımıza çıkar. Güreş, videonun başlangıcından itibaren kat kat giydiği farklı türden başörtülerini tek tek, yavaşça çıkartmaya, soyunmaya başlar ve bu arada da yüksek sesle bazı kadın isimleri söyler. Bunlar Avrupa’nın farklı yerlerinden Güreş’in şahsen tanıdığı kadınlardır. Güreş, performansı ile ilgili şunları söyler: “Avrupa’da yaşayan farklı milliyetlerden kadınlar, ben de dahil olmak üzere başörtülü ya da başörtüsüz ne Türkiye’yi, İran’ı, ya da Afganistan’ı ne de başka ülkeleri ya da İslam’ı temsil ediyoruz. Buna rağmen, bu kadınlar birer hedef olmaktan ne yazık ki kurtulamıyorlar. Avrupa’da yaşayan Müslüman kadınların büyük çoğunluğu başörtülü ya da başörtüsüz, her şeyden önce dinsel ya da milliyetçi görüşleri değil, kendilerini temsil ederler.”

Yapıtın Türü

Film / Video

Teknik

Video, renkli ve sesli

Ölçüler

06’ 19’’

Koleksiyon

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu
İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun süreli ödünç