Sanatçı Aslında Ne İster

Şener Özmen, 1971

Sanatçı Aslında Ne İster, 2012

Şener Özmen 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’ndan mezun olur. Edebiyat, özellikle şiirle yakından ilgilenen sanatçı, çalışmalarında belirli iradeler tarafından tanımlanmış olanı, dayatılan ezberleri, koşulları, otoriteyi kışkırtıcı bir üslupla sorgular. Mizahı kullanarak şiirselleştirdiği eleştirilerini toplumsal sorunlara, değişimlere ve tepkilere yönelterek, izleyiciyi düşündürmeyi hedefler.

Özmen, “Sanatçı Aslında Ne İster” adlı video çalışmasında kuru otlar ve dikenli bitkilerle dolu açık bir arazide, üzerinden sürekli geçen uçakların yarattığı uğultuya rağmen bir şeyler söylemektedir. Sesini duyuramama haline öfkelenen sanatçı dört tarafına bakar sonra yine kameraya dönerek “Sizce bulunduğum noktadan dünya sanatını etkilemem mümkün mü?” sorusunu tekrarlar. Böylece, daha önce Erkan Özgen ile birlikte Diyarbakır dağlarından Londra’daki çağdaş sanat müzesi Tate Modern’e gitmek için at ve eşek sırtında yola çıkış öyküsünü, Cervantes’in Don Kişot romanına ironik bir göndermeyle anlattıkları “Tate Modern Yolu” adlı videoya referans verir. Çalışma, merkezdeki sanat “mabetlerine” ulaşımın imkansızlığını ve sanatçının trajikomik uğraşısını dramatik bir dille irdelerken, günümüz sanat ortamının ve sanatçısının merkez-periferi ekseninde bir çözümsüzlük ve kısırlık içinde olduğunu ve çağdaş sanat dünyasına kabul edilmenin zorluğunu aktarır.

Yapıtın Türü

Film / Video

Ölçüler

2’ 19’’

Koleksiyon

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu
İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun süreli ödünç