Natürmort

Tekezade Said, 1869-1913

Natürmort, 1907-1908

1898 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nin resim bölümünden mezun olan, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin sergilerine katılan ve bu cemiyetin yayın organı niteliğinde olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nin kurulmasında da katkıları bulunan Tekezade Said, daha ziyade portreleriyle öne çıkar.

Klasik-akademik bir sanat anlayışını benimseyen Tekezade Said’in natürmortları, onun ender çalışmalarındandır. Ancak natürmort, klasik-akademik eğitimin olmazsa olmaz konularından biridir ve Tekezade Said’in de, her ne kadar portreleriyle isim yapmış olsa da, natürmort konusunda eser vermiş olması şaşırtıcı değildir. Natürmortu faniliğin anımsatıcısı olarak gören Tekezade Said, o dönemde kullanılan resim malzemeleri konusunda da bizi bilgilendiren resminde, şişeleri, yağlıboya tüpleri ve fırçaları kompozisyonunu kurgulamış ve bunlar üzerine düşen ışığı inceleyerek, bir miktar da olsa klasik-akademik üslubundan sıyrılmış ve konu aldığı nesnelerin zemine düşen gölgelerindeki renk titreşimleriyle İzlenimciliğe yakın denemelere girişmiştir.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Tuval üzerine yağlıboya

Ölçüler

32 x 40,5 cm

Koleksiyon

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu

Eczacıbaşı Topluluğu bağışı