İsimsiz

Ahmet Oran, 1957

İsimsiz, 2008

Resim alanında lisans eğitimini 1977-1980 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Adnan Çoker Atölyesi'nde alan Ahmet Oran, 1980-1987 yılları arasında Viyana Tatbiki Sanatlar Yüksekokulu’nda farklı dallarda ve atölyelerde yüksek lisans öğrenimi görür.

Ahmet Oran’ın resimleri, dünyevi hiçbir imgeye işaret etmeyen soyut bir karakter sergiler. Sanatçı bir şeyi betimlemek, perspektif kurallarına uyarak tuval yüzeyinde bir imge oluşturmakla ilgilenmez. Başka hiçbir plastik sanat disiplininde olmayan, tuval uzamının iki boyutluluğu onun resminin temel ve ateşleyici kaynağıdır. Sanatçı, büyük bir spatülü dolduracak boya parçasını tüm uzama yayar. Sonrasında, görünürdeki yüzeyin altındaki tek renkli katmanları meydana çıkarır. Böylece, resim yüzeyi rölyefi anımsatan bir nitelik kazanmaya başlar.

Pas ya da küf gibi lekelerle de gizemli bir derinleşme sağlayan bu resimler, bilinmeyen, görmediğimiz bir “öz” sorunsalını akla getirir. Bu yapıtlarda kendisini belirgin biçimde renk, boyut, teknik ve malzemeyle ortaya konan biçem-içerik ilişkisi öne çıkar. Beyaz bir zemin üzerine kurulan “İsimsiz” sanatçının üstteki boya tabakasının altındaki katmanları meydana çıkartma üslubuna bir örnektir.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Tuval üzere yağlıboya, triptik

Ölçüler

Her biri 220 x 187,5 cm

Koleksiyon

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu
İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun Süreli Ödünç