İçfauna I

Necla Rüzgar, 1972

İçfauna I, 2015

Yaşamını ve çalışmalarını Ankara’da sürdüren Necla Rüzgar 1972 yılında Tunceli’de doğar. Sanatta Yeterlilik derecesini 2004 yılında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden alır. Aynı bölümde doçent olarak görev yapan Rüzgar’ın yapıtları, aralarında Akademi der Künste, Berlin ve National Museum of Contemporary Art, Bükreş’in de bulunduğu bir çok uluslararası sanat kurumunda sergilenir.

Resim, heykel, yerleştirme ve video gibi çeşitli ifade yöntemlerini kullanan sanatçı, yapıtlarında bilinçli olarak ya da bilinç dışı tercihlerle görülmek ya da gösterilmek istenmeyen, dile getirilip kabullenilmeyen olguları ortaya çıkarmayı amaçlar. Toplumun yalnızlaştıran ve başkalaştıran alışılagelmiş tutumlarını yapıtlarında işlerken bireylere ve hayvanlar âlemine figür dağarcığının unsurları olarak yer verir. Gözlemlerine dayanarak yorumladığı çatışma ve anlaşmazlıkları yapıtlarında eleştirel bir eğilimle yansıtırken kullandığı malzeme ve imgeler, zıtlıklar ve gerilimle güçlenen bir anlatı altyapısı sunar.

"İçfauna 1" adlı yapıtta karla kaplı bir peyzaj olduğu öne sürülebilecek beyaz zeminde tek bir vücuttan ayrılarak tekilleşen figürler görülür. Her biri benzer renkte kürklere sahip dişi aslan, geyik, kurt, tilki ve tavşan ile sanatçının hayvan postlarına sarılmış otoportresi birlikte uyurken görülür. Rüzgar, hayvanlar evreni olarak tanımladığı faunayı insanı da dâhil ederek şiddet, kutsallık ve trajediyi barındıran bir çerçevede yeniden kurgular. “İçfauna 1” adlı yapıtta da diğer yapıtlarında da çokça görülen kadın ve geyik, toplum tarafından sessizce kutsallığın yüklendiği varlıklar olduklarından tercih edilir. Sanatçı, olumlu çağrışımlarla anılan ve önem addedilen bu canlıların bunlara rağmen sıklıkla şiddete maruz kalmaları ve katledilmeleri ikilemine dikkat çekerken toplumun güçlü ve güçsüz bileşenlerine karşı genel tavrını anımsatır.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Tuval üzerine yağlıboya ve akrilik

Ölçüler

130 x 200 cm

Koleksiyon

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu