Cenevre

Leyla Gediz, 1974

Cenevre, 2008

Leyla Gediz, Avusturya Lisesi’nin ardından sanat eğitimi için Londra’daki Chelsea College of Art and Design ve Slade School of Fine Art’a gider ve yüksek lisansını Goldsmiths College’da tamamlar.

Sanatı, duygularını ifade etmekten çok, onlardan kurtulmak için bir araç olarak gören Leyla Gediz’in çalışmaları, ruhsal kompozisyonlar ve bunlardan doğan yoğun melankoliyle öne çıkar. Gediz’in kişisel yaşam öyküsünden yola çıkan çalışmalarında, gerektiğinde fotoğrafı resme dönüştürmesi, burada belleğin devreye girişi, imgenin bellekten nasıl ve ne ölçüde silinmeye yüz tuttuğu, sanatçının sembollerle çalışıyor oluşu, sembollere kendi gizli anlamlarını yüklemesi görülür. Kısıtlı renk paletinde sıklıkla rastlananlar arasındaki siyah, beyaz, gri, açık mavi ve pembeler, ele aldığı konunun nostaljisi ve duygusuyla birebir bağlantılıdır. Son dönem resim ve yerleştirmelerini birbirini tamamlayıcı bir kapsamda bir araya getiren sanatçı, hepsini hem bireysel hem bir bütünün parçası niteliğinde ele alır. Sanatçının yapıtlarının bütününe dair oluşturduğu hikâyenin uyandırdığı merak ve devamlılık hissi odak noktasını oluşturur.

Resmi yaşamıyla, resimdeki özneyi ve nesneyi yaşamındakiyle örtüştüren Leyla Gediz, “Cenevre” adlı resminde tanıdık gelen ama bütünüyle de kavranamayan bir mekânı betimler. Gediz için mekân resim kadar önemli bir unsurdur ve “Cenevre”de sade mimarisi öne çıkan melankolik bir mekân üzerinden ruhsal bir kompozisyon gözler önüne serilir.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Tuval üzerine yağlıboya

Ölçüler

167 x 220 cm

Koleksiyon

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu

İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun süreli ödünç