Bölüm

Elliott Hundley, 1975

Bölüm, 2014

Greensboro, North Carolina doğumlu Elliott Hundley, çalışmalarında dergi sayfaları, bambu, ip, kâğıt, fotoğraf, plastik ve köpük gibi buluntu malzemeleri kullanır. Sanatçının çalışmalarında modern kent insanının kullandığı bu gündelik tüketim malzemeleri, düzensiz biçimde bir araya gelir ve bu birliktelik hayatın kaotik yapısına referans verir. Hundley’nin çalışmalarının sorunsalı, özellikle Batı toplumunun “modern” yaşam idealinin gerçekliğini kaybetmesi, umutsuzluğun çıkmazları, tüketimin sınırsızlığı ve çöplüklerin zenginliğidir. Tahayyül edilen mükemmelliğin imkânsızlığını kolajlarında görünür hale getiren sanatçının bir arada kullandığı malzemelerin kendi bellekleri ve Hundley’nin kişisel anlamlandırmaları çalışmalarında yepyeni anlatılar üretir. Bütünün içinde yer alan farklı referanslardaki ilişkisellikler, resimlerini bir keşif alanına dönüştürür. Tarih, mitoloji ve uçsuz bucaksız muazzam doğa görüntüleri, Hundley’nin çalışmalarında masalsı bir imgeler bütününe dönüşür. Sanatçının kişisel mitolojisini yaratan bu duygu yüklü ve nostaljik bütün, adeta sıkıştırılmış rüya betimlemeleri gibidir.

Hundley’nin İstanbul Modern’in koleksiyonunda yer alan “Part” (Bölüm) adlı çalışmasında iç içe geçen sarmal formların mimarisi, izleyiciyi anıtsal ve gerçek dışı bir mekânda derin bir yolculuğa çıkartır. Hundley’nin üretim sürecindeki performatif dışavurumu, birbirinin içine geçmiş imgelerin oluşturduğu katmanlar, bu katmanlardaki gizli küçük figür ve mekân detayları, anlatının soyut düzlemdeki karşılığı niteliğindedir.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Keten üzerine yağlıboya ve kâğıt

Ölçüler

190,5 x 147,3 cm

Koleksiyon

Oya – Bülent Eczacıbaşı Koleksiyonu

İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun süreli ödünç