Beyrut

Hale Tenger, 1960

Beyrut, 2005-2007

1960’da İzmir’de göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun olduktan sonra kazandığı bursla Britanya’da South Glamorgan Yüksek Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan sanatçı çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

Hale Tenger, yapıtlarında uygarlığın, ilerlemenin ve modernleşmenin evrensel boyutta yarattığı yıkım ve sıkıntıları işler. Kimlik, kültür ve aidiyet kavramlarına bağlı olarak göç, sınırlar ve ayrımcılık gibi meseleleri inceler. Videolarında ve alışılmışın dışında malzemelere yer verdiği yerleştirmelerinde siyasal tarihe ve insan psikolojisine dair referanslar kullanır. Bu şekilde bireyin iktidar karşısındaki varoluş biçimlerini ve insanlığın tüm o süslü uygarlık ve modernleşme söylemlerine rağmen yaşadığı çelişkili durumları sorgular. Bu durumların başında da dolaylı ya da doğrudan şiddet ve tahakküm gelir. Temsili, belgeselci ya da sadece geldiği coğrafyanın sözcüsü olmaktan kaçınan Hale Tenger’in yapıtları son derece incelikli, duyarlıdır ve evrensel okumalara açıktır.

“Beyrut” adlı videonun çekimi, Beyrut’ta 2005 yılında Refik Hariri’nin ölümüne yol açan bombalı suikastın gerçekleştirildiği otelin pencerelerini gösterir. Çekim, Birleşmiş Milletler korumasındaki bir alanda gizlice yapılır. Patlamanın yarattığı krater, videonun çekildiği sırada halen binanın yan cephesinde bulunur. Olaydan sonra onarım için boşaltılan otelin beyaz perdelerinin sakince dalgalandığı huzur ortamı bomba sesleriyle birlikte yerini savaşla ani bir yüzleşmeye bırakır. Savaştan sonraki pişmanlığı, unutuşu ve savaşın kendini tekrar edişindeki çaresizliği gösterircesine görüntü hep başa dönerek bir kısırdöngü yaratır. Videonun müzikleri Serdar Ateşer tarafından bestelenmiş, sonunda yer alan savaş sesleri ise İsrail’in Lübnan’a müdahalesi sırasında 2007’de kaydedilmiş ve YouTube’dan (kullanıcı: msoubra) alınmıştır.

Yapıtın Türü

Film / Video

Teknik

Tek kanallı video prodüksiyonu, ses

Ölçüler

3'47''

Koleksiyon

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu
İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun süreli ödünç