Alışveriş

Sabire Susuz, 1967

Alışveriş, 2011

1967’de Kütahya'da doğan Sabire Susuz, lisasını ve yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi bölümünde tamamlar. 2007’de aynı üniversitenin grafik bölümünden Sanatta Yeterlilik diploması alır.

İzmir'de sanat üretimine devam eden Susuz, çoğaltılabilir olmasından dolayı erken dönem çalışmalarında serigrafi baskılar gerçekleştirir; fakat son dönem işlerinde aksi yöne saparak çoğalmış olanları tek bir bütüne dönüştürmeye yönelir. Üniversitede kısa bir süre için biyoloji eğitimi de almış olan Susuz, bu dönemde elektronik mikroskopla incelediği organ parçalarının aslında birbirinin aynı milyonlarca hücreden oluşmasını yıllar sonra sanatına taşır. Bir organı oluşturan hücrelerden aldığı ilhamı, kendisini var eden parçalar olarak tanımladığı yakın çevresindeki kişilerle ilişkilendirip, onlardan topladığı giysi etiketleriyle kolajlar oluşturmaya başlar. Yakınlarının yaşamlarından parçalarla oluşturduğu, ilk bakışta algılanamayan ama farklı açılardan bakıldığında netleşen otoportrelerinde kendi dışındakilere göndermelerde bulunarak bireyselden toplumsal düzeye sıçrayışını gerçekleştirir.

Sanatçı, “Alışveriş” adlı çalışmasında moda fenomeninden hareketle popüler kültüre de dikkat çekerek marka ve yapay değerlerle sınırlandırılan bu varoluş biçimini, görsel olarak giysi etiketleri aracılığıyla sorgulamaya çalışır. Markası için alınan giysiler ve markayla edinilen kimliklerin insan üstünde bir süre sonra eğreti duracağını savunan sanatçı, etiketleri birbirlerine toplu iğnelerle tutturur. Susuz, iğneler çıkarılığında yere düşecek parçaların ardında kalan bomboş beyaz zeminle, kimliğin markayla edinilmediğini, markayla edinilen kimliğin geçiciliğini düşündürmek ister.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Bez üzerine toplu iğne ile iliştirilmiş giysi etiketleri

Ölçüler

153 x 225 cm

Koleksiyon

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu
İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun Süreli Ödünç