Akıntıya Karşı

Güneş Terkol, 1981

Akıntıya Karşı, 2013

1981 Ankara doğumlu sanatçı Güneş Terkol, 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden, 2008 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olur. Yapıtları 53. Sao Paolo Bienali, Brezilya (2016), 10. Gwangju Bienali, Kore (2014), Lyon Bienali, Fransa (2009), 10. Uluslararası İstanbul Bienali (2007) gibi büyük ölçekli sergilerde yer alan sanatçı, MAXII, Roma; Whitechapel Gallery, Londra; Sculpture Center, New York; MAK, Viyana gibi sanat kurumlarında sergilere katıldı. La Cité internationale des arts, Paris (2016), ISCP, New York (2013), Gasworks, Londra (2010) sanatçı misafir programlarına davet edildi.

Güneş Terkol yakın çevresinden, kişisel tarihinden hikâyeleri, ilişkileri, toplumsal koşulları yapıtlarına konu eder. Çalışmalarına konu ettiği özellikle kadın karakterlerin günümüz Türkiyesi’nde değişen sosyal ve kültürel koşullara uyum sağlama ya da bunlara karşı çıkma hallerini betimler. Topladığı malzemeleri dikiş, video, desen, ses gibi medyaları kullanarak işler ve izleyiciyle paylaşır. Bireysel çalışmaları dışında, 2005 yılından beri Ha Za Vu Zu sanatçı kolektifinin ve yeni bir oluşum olan GuGuOu grubunun üyesi olan sanatçı, bu gruplarla performanslar düzenlenmeye devam eder.

Terkol’un sanatsal pratiğinde ortak bir amaç için bir araya gelerek, kolektif üretimde bulunmak önemli bir yer tutar. 2010 yılından bu yana Türkiye’de ve yurtdışında farklı kentlerde gerçekleştirdiği yedi adet pankart projesi de Terkol’un bu ilgisinin bir ürünüdür. Sanatçı için pankart hazırlamak, insanların bir olayı protesto etmeye başlamadan önce bir araya gelip fikirlerini paylaştıkları, tartıştıkları ve bir yandan da pankartlarını hazırladıkları bir süreci deneyimleme olanağı sunması bakımından önemlidir. 2013 yılında Viyana’da Dünya Kadınlar günü sebebiyle yaptığı açık çağrıya cevap veren kadınlarla MAK müzesinde, “Signs Taken in Wonder” (Mucizevi Göstergeler) sergisi kapsamında gerçekleștirdiği atölyenin sonucunda ortaya çıkan “Akıntıya Karșı” adlı kumaş pankart çalıșması, kadınların göçmenlik, sosyo-ekonomik durumlar, başka bir ülkede yaşamanın getirdiği iletişim problemleri, çalışma ve aile hayatı hakkında düşüncelerini, hislerini ifade edebildikleri şiirsel bir alan sunar. Terkol, Viyana şehrinin bir görüntüsünü 200 x 300 cm boyutundaki pankartın arka fonuna işlerken, ön plana da bir protestoda olduğunu gördüğümüz bir dizi kadını ellerinde pankartlarla betimler. Atölye çalışması sırasında feminizm, kadın hakları, iş hayatındaki eşitsizlikler, atasözlerindeki ataerkil söylemler gibi birçok konuda fikir ve duygu alışverişinde bulunan kadınlar, toplam on adet slogan seçerek bunları sanatçının hazırladığı kadınların ellerindeki pankartlara nakşeder ve yapıtı kolektif olarak üretirler. “Akıntıya Karşı”, hayatın birçok alanında karşılaştığı her türlü sıkıntıya, haksızlığa ve zorluğa rağmen, haklarını korumaya devam eden ve direnen kadınların mücadelesini gözler önüne serer.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Kumaş üzeri dikiş

Ölçüler

200 x 265 cm

Koleksiyon

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu

Kadın Sanatçılar Fonu’yla koleksiyona kazandırılmıştır.

Kadın Sanatçılar Fonu 2017 üyeleri

Mehveş Arıburnu, Işık Keçeci Aşur, Berrak Barut, Banu Çarmıklı, Oya Eczacıbaşı, Hatice Meriçten, Beril Miskavi, Meltem Demirören Oktay, Ebru Özdemir, Nesrin Sarıoğlu, Müge Sevil, Rana Erkan Tabanca, Türkan Özilhan Tacir