Ağ

Arzu Başaran, 1963

Ağ, 2012

1985 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitiren Arzu Başaran, 1989 yılında İtalyan hükümetinin bursuyla Roma’da Modern Sanatlar Müzesi’nde araştırmalar yapar.

Erken tarihli çalışmalarında, tarihöncesini çağrıştıran ilkel ve kaba hayvan motiflerini ve stilize edilmiş kadın gövdelerini resmeden Arzu Başaran, 1980 sonrası gelişen Yeni Dışavurumcu sanat anlayışına bağlıdır. Hem kişisel hem de toplumsal konulara eleştirel bir tavırla yaklaşan sanatçı, resimlerinde serbest bir ifade dilini ve boya kullanımını tercih eder. Çalışmaları imge olarak aza indirgenmiş, yoğun ifadelerle yüklüdür.

1990’lı yıllarda boyarken keşfettiği bilinmeyen yüzleri resimleyen Başaran, bu tavrıyla portre resim geleneğine farklı bir bakış açısı getirmeye çalışır. Kırmızı iplikle yaptığı ve duvar yüzeyine asılan veya havada boşlukta duran figür kompozisyonları ile yeni bir arayışa giren sanatçı, insan gerçekliğinin farklı dramatik ve güncel yansımalarına ilişkin bir arayış içerisindedir. Ağ adlı çalışmada iplerle gerçekleştirdiği formlar, örümcek ağının görselliğiyle birleşir. Resmin merkezini oluşturan stilize bir kadın figürünün etrafında dolanan çizgisel yapı, duygusal ve anlamsal referanslara sahiptir. Aynı siluetin farklı kimlik rollerine bürünmesini hatırlatan çoğaltma eylemi, kadın ve kadın dünyası üzerine dikkat çekmek isteyen bir tavrı hissettirir.

Yapıtın Türü

Resim

Teknik

Tuval üzerine karışık teknik

Ölçüler

162 x 130 cm

Koleksiyon

Oya - Bülent Eczacıbaşı Koleksiyonu
İstanbul Modern Sanat Müzesi / Uzun süreli ödünç