"Dikkat! Kaygan Zemin" Sergi Etkinlikleri

26 Mart–2 Nisan 2015

SALON KONUŞMALARI

Dikkat! Kaygan Zemin sergisi süresince gerçekleştirilecek “Salon Konuşmaları” kapsamında mimarlık, tasarım ve kültür alanından konuşmacılar ağırlanacak. Konuşmalar, kanıksanmış panel ve seminer yöntemlerinin aksine, katılımcıların bir konu etrafında sohbet etmesiyle gerçekleştirilecek. Dikkat! Kaygan Zemin sergisi bir tartışma platformu yaratmayı hedeflediği için, konuşmalarda serginin değindiği konular yeniden gündeme getirilecek. Aynı zamanda bir söyleşi alanı olarak kullanılacak sergi mekânı, konuşmacıları ve dinleyicileri serginin birer öğesi haline getirecek.

Etkinliklerin dili Türkçedir ve Dikkat! Kaygan Zemin sergisinin yer aldığı Kısa Süreli Sergiler Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Biz Bize Yeteriz (!)

SALON KONUŞMASI-1

26 Mart Perşembe 2015,18.00

Moderatör: H. Cenk Dereli

Konuşmacılar: Damjan Jovanovic, Demetra Vogiatzaki, DEPURati, Yelta Köm

Dikkat! Kaygan Zemin sergisinin bazı sanatçılarıyla gerçekleştirilecek ilk Salon Konuşması’nda, katılımcıların mimarlığı ele alma biçimleri, mimarlığın mimarlık dışındaki alanlarla kurduğu ilişkiler konuşulacak.

Mimarlığı Tersyüz Etmek

SALON KONUŞMASI-2

16 Nisan Perşembe, 18.00

Moderatör: Cansu Cürgen

Konuşmacılar:Can Sucuoğlu, Gamze İşcan, Hakan Demirel,Meriç Öner, Önen Günöz, Sevgi Türkkan

Birbirine geçen ve sınırları muğlaklaşan eksenler üzerine kurulu Dikkat! Kaygan Zemin sergisi tek bir ana düşüncenin aksine, parçacıklı bir yapıyı temsil etmeye çalışıyor. Sergi, mimarlığa dair kültürün, bu kültüre dair ritüellerin, sembollerin neler olduğunu ortaya döküp, mimarlıkta kültürün nasıl yaratıldığını ve mimarlığın yeni var olma biçimlerini sorguluyor. “Mimarlığı Tersyüz Etmek” isimli ikinci Salon Konuşması bu konu üzerine temellenerek, mimarlığın farklı var olma biçimlerini mimarlığın farklı alanlarında çalışan/düşünen aktörlerle birlikte tartışmaya açıyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Dikkat! Kaygan Zeminsergisi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, hem sergiyi öğrencilere ve konuyla ilgili tüm kesimlere ulaştırmayı hem de mimarlık ortamının geleceğine eleştirel bir çerçeveden bakmayı amaçlıyor. Sergiye dair eleştirel üretimler yapmayı hedefleyen ve farklı bölümlerden öğrencilerin katılabileceği atölyelerde, mimarlık kültürünün nasıl çeşitlenebileceğine, mimar karakterinin gelecekte nasıl bir ortamda var olacağına dair çalışmalar üretilecek.

Atölye çalışmalarının dili Türkçedir ve Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilecektir.

Mimarlık okuyorum. Şoktayım.

ATÖLYE ÇALIŞMASI-1

16 Nisan Perşembe, 13.00-17.00

Atölye Yürütücüsü: Mihriban Duman

“Mimarlık kültürü” dendiğinde asla tam olarak neyin ifade edildiği anlaşılmasa da bir aktarıma işaret edildiği açık. Bu durumda, formel mimarlık eğitimi de işaret edilen aktarımın bir parçası. Hikâyeye uyarak, mimarlık eğitimine dâhil olmayı yeni bir kültüre aşina olmak şeklinde ele alırsak ne olur? Eğitim sırasında yaşanan “kültür şokundan” da bahsedebilir miyiz? Şoka uğratan hangisi: “zemin kaymaya müsaittir” mi; yoksa “dikkat! kaygan zemin” mi?

Ucube, Gösteri, Mimarlık

ATÖLYE ÇALIŞMASI-2

14 Mayıs Perşembe, 13.00-17.00

Atölye Yürütücüleri: Alican İnal, Oğul Öztunç

Sirklere ucubeleri görmeye gidilir. Ucube olan, beklenmedik ve yabancıdır. Ucubeyi bizim için görülmeye değer yapan onun farklılığına duyduğumuz meraktır. Burada merak, genellikle morfolojik yabancılıktan gelir. Farklı olanı üretmek, aynı zamanda mimarlığın güncel arayışlarından birisidir. Sirk ve Ucube analojisi bu arayış üzerinden kurulmaktadır. Ucube olan dikkat çeker. Dikkat çekmek bir reklam aracıdır. Bugünün en ‘mimar’ mimarları, bu araçları hayal edebilmenin yanında, inşa edilmesini de sağlayabilen kişilerdir. Ucubelik seviyesi arttıkça, ün ve ücret artar. Farklılaşma ihtiyacı bazen öyle artar ki, şehir yöneticileri tarafından şehrin bir parçasının tümünün ünlü bir mimara tasarlatılması planlanabilir. Ucube olan, toprağa değer kazandıracaktır.

BABİL’İN ÖTESİ

PERFORMANS

2 Nisan Perşembe 2015, 11.00 – 17.00

DEPURati

Dikkat! Kaygan Zemin sergisinin katılımcılarından DEPURati, performans ve mekân üzerine deneysel çalışmalar yapan, Roma merkezli bir İtalyan ekip. DEPURati, şamanik ritüeller vasıtasıyla kendi sergi alanında (“Babil’in Ötesi”) bir aura yaratacak ve ziyaretçileri provoke eden bir performans gerçekleştirecek.

Tümünü Gör

Ziyaretçi Rehberi

Detaylı Bilgi

Ziyaretçi Rehberi