Bir Hayalin İzinde

Bir Hayalin İzinde

9. Sınıf ve üzeri kız öğrenciler

İstanbul Modern, Bosch Ev Aletleri’nin sponsorluğunda toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla çok özel bir sanat eğitimi programı gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca devam edecek program; sanat alanında eğitim almak, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç öğrenciler için düzenleniyor.

Program; okullar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçiyor ve akademisyenler, sanatçılar, küratörler, sanat tarihçileri, müze uzmanlarıyla yürütülüyor. Programa 9. sınıf ve üzeri kız öğrenciler, öğretmen referansıyla başvuruda bulunabiliyor.

İstanbul’un farklı ilçelerinden 40 lise öğrencisi genç kızın katılımıyla gerçekleştirilen gelişim programı; onlara yaratıcılık ve cesaretleriyle rol model olacak sanatçılarla gençleri tanıştırmayı amaçlıyor. Ekim 2023 ile Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen seminer ve atölyeler, kız öğrencilerin sanatsal ifade becerilerini güçlendirmelerine, yaratıcı ve yenilikçi bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olacak.

Müze koleksiyonunda yapıtları yer alan kadın sanatçılardan esinlenen “Bir Hayalin İzinde” eğitim projesi; kız öğrencilerin kadın sanatçıların deneyimlerinden ve üretimlerinden ilham alarak kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlıyor ve onları cesaretlendiriyor.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 26 ya da egitim@istanbulmodern.org  

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve Doç. Dr. Seda Yavuz ile yürütülen program, çağdaş sanatı anlamak için gençleri sanat tarihine ilişkin temel bilgilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Çağdaş sanat üretim yapan kadın sanatçıların yapıtlarından örneklerin ele alınacağı programda, gençler, çağdaş sanatı yorumlama yöntemleriyle tanışıyor.

Sanat tarihçi müze uzmanları ile yürütülen sergi turları, gençlere müze koleksiyonunu tanıtırken bir sanat yapıtını nasıl analiz edilebileceklerine dair yöntemler sunuyor.

Öğrencileri farklı sanatçılarla bir araya getiren seminer programı, onların profesyonel gelişim hikâyeleriyle gençlere ilham veriyor.

Müze koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alan atölye çalışmaları, katılımcıları sanatçıların üretim süreçlerinin izini sürmeye çağırıyor. Müze uzmanlarının yönetiminde düzenlenen bu atölyelerde gençler, sanatçıların imgeleriyle, teknikleriyle ya da üretim yöntemleriyle çalışarak kendi üretimlerini ortaya koyarken sanat yapıtlarını yeniden yorumluyor.

Sanatçılar tarafından yürütülen branş dersleri, yetkinliklerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Resim, heykel, performans sanatları, müzik ve video sanatı olmak üzere beş ayrı branş dersi uygulanıyor.

Resim branşı dersleri sanatçı Burcu Perçin, heykel branşı dersleri sanatçı Sibel Horada, performans sanatı branşı dersleri sanatçı Prof. Dr. Tuğçe Tuna, müzik branşında eğitimci ve caz müzisyeni Asena Akan ve video sanatı branşı sanatçı Gül Ilgaz yönetiminde uygulanıyor.