Kadınlar Günü’nde İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri’nden özel bir proje: Bir Hayalin İzinde

Kadınlar Günü’nde İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri’nden özel bir proje: Bir Hayalin İzinde

İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için “Bir Hayalin İzinde” projesini başlatıyor. Proje, kız öğrencileri, yaratıcı ve cesur rol modelleri olabilecek akademisyenlerle, sanat tarihçileriyle ve sanatçılarla buluşturmayı amaçlıyor

İstanbul Modern ile Bosch Ev Aletleri, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için bir yıl boyunca devam edecek özel bir gelişim programı hazırladı. “Bir Hayalin İzinde” projesi, İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yapıtları yer alan kadın sanatçılardan esinleniyor. Projeye katılacak kız öğrencilerin kadın sanatçıların deneyim ve üretimlerinden ilhamla kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri sağlanırken, cesaretlendirilmeleri de hedefleniyor.

Okullar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, sanat alanında eğitim almak isteyen 9. sınıf ve üzeri kız öğrencilerin bir öğretmen referansıyla başvuruda bulunabildikleri program; akademisyenler, sanatçılar, küratörler, sanat tarihçileri ve müze uzmanlarıyla yürütülüyor.

Projeye İstanbul’un farklı ilçelerindeki devlet okullarından 40 öğrenci katılıyor. Genç kızları yaratıcı ve cesur rol modelleri olabilecek kadın sanatçılarla tanıştırmayı amaçlayan proje, seminer, ders ve atölye programlarından oluşuyor. “Bir Hayalin İzinde” projesi, genç kızların sanatsal ifade becerilerini güçlendirmelerine, yaratıcı ve yenilikçi bakış açıları geliştirmelerine aracı oluyor.   

İstanbul Modern’de Haziran 2024’e kadar devam edecek eğitim programında, çağdaş sanat tarihi dersleri, yapıt inceleme çalışmaları, sanatçılarla seminerler, atölyeler ve branş dersleri yer alıyor. Proje, cumartesi günleri 13.00–16.30 arasında başvurusu kabul edilen 40 kız öğrenci için ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı:

İstanbul Modern, 2004 yılındaki açılışından bugüne, izleyicilerine eğitim programları aracılığıyla nitelikli müze deneyimi ve yaratıcı öğrenme fırsatları sunuyor. Müzenin toplum yararına sunduğu bu katkı, ücretsiz programlar, sanatçılarla işbirliğinde tasarlanan atölyeler ve seminerler gibi farklı başlıklarla yürütülen zengin bir çeşitliliğe sahip. Özel eğitim grupları için öğrenme olanakları sunmak, sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve cinsiyet eşitliğini destekleyen nitelikli eğitim olanakları yaratmak önceliklerimiz arasında. Yaratıcı bir gelecek için çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerini destekleyen ve becerilerini güçlendiren projelere önem veriyoruz. Kız öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz “Bir Hayalin İzinde” projesi de bunlardan biri. “Bir Hayalin İzinde” kapsamında, müze koleksiyonumuzdaki kadın sanatçılardan ilham alıyor ve lise düzeyindeki 40 kız öğrenciye ücretsiz sanat eğitimi sunuyoruz. Fırsat eşitliğini destekleyerek, sanata duyarlı bir neslin yetişmesine katkıda bulunma hedefimizle yaratıcı, özgür ve özgüvenli kadınların yetişmesine katkı sunmayı ümit ediyoruz. Bosch Ev Aletleri’ne projemize verdiği destek ve bu farkındalığı artırmak amacıyla hazırladığı kampanya için çok teşekkür ediyorum.

BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanı Alper Sengül:

"BSH Türkiye olarak, İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Bir Hayalin İzinde' projesine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. BSH için “çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik” şirket kültürünün vazgeçilmez parçaları. Sürdürülebilirliğin insan boyutunda, adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere imza atıyoruz. Bu önemli girişim, sanatın gücünü kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli adımlar atmayı hedefliyor. Proje, genç kızlarımızı sanat eğitimi yoluyla güçlendirerek, onların toplumda özgüvenli ve etkili roller üstlenmelerine olanak tanıyor. Bosch Ev Aletleri olarak, ev içindeki eşitlik ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çabalarımızın bir parçası olarak, ’Bir Hayalin İzinde’ projesi aracılığıyla, sanatın toplumsal değişim ve ilerleme süreçlerinde oynadığı kritik role inancımızı da ortaya koyuyoruz" dedi.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol:

“Bir Hayalin İzinde” projesi, sanat eğitimine bütünsel bir açıdan bakıyor; öğrencilerimizin sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi, rol modelleriyle tanıştırmayı ve sanatçılarla çalışabilecekleri paylaşım alanları oluşturmayı amaçlıyor. Proje danışmanımız akademisyen Ebru Nalan Sülün ile geliştirdiğimiz programda öğrenciler, sanat tarihi dersleri alıyor, müze eğitimcileriyle sanat yapıtlarını analiz ediyor, söyleşilerde sanatçılarla buluşuyor ve branş derslerinde resim, heykel, video sanatı gibi alanlarda sanatsal becerilerini güçlendiriyor. Projeyi hayata geçirirken koleksiyonumuzdaki kadın sanatçılardan ilham alıp, onların üretimlerini paylaşan bir eğitim programı hazırlamaya çalıştık. Bir araya geldiğimiz gençler ve öğretmenlerimizin desteği yöntemlerimizi belirlememizi sağladı. Başvurularda beceri ya da sanatsal yeteneği değil, sanata karşı tutku ve eğitim fırsatlarından yararlanma konusunda disiplin sahibi olma kriterlerini belirledik. Yıllardır müzenin ücretsiz eğitim çalışmalarından öğrencilerini yararlandıran öğretmenlerimiz projeyi, referans verdikleri öğrencileriyle paylaştılar. İstanbul’un her ilçesinden devlet okullarında okuyan öğrencilere ulaşmak istedik. 

Bosch Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar, “Bosch Ev Aletleri olarak, yaşam kalitesini artıran teknolojilerimizle ev içindeki eşit iş bölümünü teşvik ediyoruz. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz reklam kampanyalarımızda eşitliğin evde başladığına inancımızı vurguluyoruz. Şimdi ise, ‘Bir Hayalin İzinde' projemizle, ilk defa evin dışına çıkarak sanat eğitiminde fırsat eşitliği sorumluluğunu üstleniyoruz. İstanbul Modern ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede, sanatın dönüştürücü gücünü genç kızlarla buluşturmayı hedefliyoruz. 'Bir Hayalin İzinde' kampanyamızın tanıtım filminde, genç kızların sanatla özgüven kazanmalarını ve yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarmalarını izliyoruz. Bosch Ev Aletleri olarak, kadınların bilimden sanata kadar her alanda daha fazla görünürlük kazanmaları gerektiğine inanıyoruz. Sanatla atılan bu adım, eşitliği her alanda destekleme taahhüdümüzün güçlü bir yansıması” dedi.

 

“BİR HAYALİN İZİNDE” EĞİTİM ve ATÖLYELERİ

Çağdaş sanat tarihi dersleri

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve Doç. Dr. Seda Yavuz ile yürütülen program, çağdaş sanatı anlamak için gençleri sanat tarihine ilişkin temel bilgilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Çağdaş sanat alanında uzmanlaşan kadın sanatçıların üretimlerinden örneklerin ele alınacağı programda, kız öğrenciler, çağdaş sanatı yorumlama yöntemleriyle tanışıyor.

Yapıt inceleme çalışmaları ve sanatçıların izinde atölyeler

Müze uzmanları ile yürütülen sergi turları, öğrencilere müze koleksiyonunu tanıtırken bir sanat yapıtını nasıl analiz edilebileceklerine dair yöntemler sunuyor.

İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlardan yola çıkan atölye çalışmaları ise, katılımcıları sanatçıların üretim süreçlerinin izini sürmeye çağırıyor. Bu atölyelerde gençler, sanatçıların imgeleriyle, teknikleriyle ya da üretim yöntemleriyle çalışarak kendi üretimlerini ortaya koyarken sanat yapıtlarını yeniden yorumluyor.

Sanatçılarla seminer ve atölyeler 

Kız öğrencileri kadın sanatçılarla tanıştıran seminer ve atölye programları, sanatçıların profesyonel gelişim hikâyeleri ve üretim yöntemleriyle gençlere ilham veriyor, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerine aracı oluyor. 

Sanatçılardan branş dersleri

Alanlarında uzman sanatçılar tarafından yürütülen branş dersleri, yetkinliklerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Resim, heykel, performans sanatları, müzik ve video sanatı olmak üzere beş ayrı branş dersi uygulanıyor. 

Resim branşı dersleri sanatçı Burcu Perçin, heykel branşı dersleri sanatçı Sibel Horada, performans sanatı branşı dersleri sanatçı Prof. Dr. Tuğçe Tuna, müzik branşında eğitimci ve caz müzisyeni Asena Akan ve video sanatı branşı sanatçı Gül Ilgaz yönetiminde uygulanıyor.