İstanbul Modern’den dijital sanat odağında genç sanatçıları merkezine alan yeni bir proje: Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler
İstanbul Modern’den dijital sanat odağında genç sanatçıları merkezine alan yeni bir proje: Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler

İstanbul Modern’den dijital sanat odağında genç sanatçıları merkezine alan yeni bir proje: Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler

İstanbul Modern’in genç sanatçılarla etkileşimini güçlendirmek amacıyla tasarladığı “Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler” başlıklı proje tamamlandı. Proje kapsamında genç sanatçıların kariyer gelişimlerini desteklemek için atölyeler, konuşmalar ve akademik sunumlar düzenlendi.

İstanbul Modern, Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının açılış hazırlıkları sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında yeni bir projeyi de hayata geçirdi. İstanbul Modern’de bir etkileşim alanı olarak kurgulanan proje, farklı disiplinlerde üretimlerini sürdüren genç sanatçıları dijital üretimler odağında buluşturdu. İstanbul Modern’in önümüzdeki yıllarda daha çok eğileceği bu alana odaklandığı ilk proje olan Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler, müzenin genç sanatçılarla etkileşimini güçlendirme amacının da habercisi olarak dikkat çekiyor. 

Programdaki 25 katılımcı, farklı disiplinlerden sanatçı, akademisyen ve araştırmacılarla bir araya geldi. Çeşitli başlıklar altında kurgulanan atölyeler, konuşmalar ve akademik sunumlarla katılımcıların dijital sanat alanındaki donanımlarının artırılması hedeflendi. Dijital araçlar ve üretim tekniklerinin güncel ifade yöntemleriyle sanat yapıtlarında yer bulması ve gelişmekte olan teknolojilerin sanat araştırmalarında ele alınması gibi konular, yeni malzemeler ve yaratıcı yöntemlere dair araştırmalarla desteklendi. Proje kapsamında dünyada ve Türkiye’de dijital sanatın tarihi ve gelişimi, kültür endüstrilerinin işleyişi, kariyer yapılandırma ve girişimcilik gibi konulara odaklanan etkinlikler, kültür ve sanat sektöründen farklı aktörlerin katılımıyla düzenlendi.

Projenin ortak çalışma kültürüne de katkıda bulunduğuna dikkat çeken İstanbul Modern küratöryel ekibinden küratör Ümit Mesci ile asistan küratör Nilay Dursun “Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler” adlı programı şöyle özetlediler:

“Yapılandırma, hazırlık ve uygulama süreçlerinde, programın farklı disiplinlerden isimleri bir araya getirmesine ve araştırma odaklı güncel müzecilik pratiklerine yanıt veren bir çerçeve sunmasına öncelik verdik. Sanat üretiminde ve müzecilik alanında önemi her geçen gün daha iyi fark edilen kolektif çalışmalarla, mümkün olduğunca kapsayıcı ve etkileşim odaklı bir program kurgulamaya çaba gösterdik. Bununla birlikte projenin her adımda dönüşüme açık ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesini amaçladık. Kültür-sanat profesyonelleri, sanatçılar ve akademik çevrelerin katkılarıyla proje sürecinde yüzü aşkın genç sanatçıya ulaştık ve böylece gelecekte hayata geçireceğimiz projeleri destekleyecek bir zemin yaratmış olduk.”

Sanatçılar, mimarlar ve tasarımcılardan oluşan etkinlik yürütücüleri arasında Cem A., Ozan Atalan, Kerem Ozan Bayraktar, Mehmet Berk Bostancı, Cihad Caner, Ahmet Rüstem Ekici, Alican İnal, Yelta Köm, Oddviz, Hakan Sorar, Özge Topçu, Berkay Tuncay ve Meltem Şahin yer aldı. Programda ayrıca küratör Başak Şenova ve kültür-sanat yayıncılığından Fisun Yalçınkaya ve Kültiğin Kağan Akbulut’unyer aldığı etkinliklerin yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde dijital teknolojileri odağına alan araştırma merkezlerinin hazırladığı içerikler de katılımcılarla buluştu. Etkinlik kayıtlarının, İstanbul Modern’in sosyal medya hesapları üzerinden tüm sanatseverlere ulaşması planlanıyor.