Dijital kültürün dönüşümüne tanıklık eden Başak Şenova anlatıyor: Dijital Kültürü Tekrar Değerlendirmek

Dijital kültürün dönüşümüne tanıklık eden Başak Şenova anlatıyor: Dijital Kültürü Tekrar Değerlendirmek

Güncel teknolojiler ve dijital kültürün sanatçıların düşünce ve üretim biçimlerine nasıl yön verdiğine odaklanan “Zamansız Meraklar” sergisinin 22 Mart’taki ilk kamusal etkinliğinde küratör ve tasarımcı Başak Şenova izleyicilerle buluşuyor. Nescafé’nin sergi sponsorluğu aracılığıyla genç sanatçıları desteklediği “Zamansız Meraklar”, 11 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir  

“Zamansız Meraklar” sergi kataloğuna hazırladığı yazıyla katkıda bulunan küratör ve tasarımcı Başak Şenova, sergi küratörleri Nilay Dursun ve Ümit Mesci’nin sunuşuyla “Dijital Kültürü Tekrar Değerlendirmek” başlıklı bir konuşma gerçekleştiriyor.

Avusturya Kültür Ofisi’nin işbirliğiyle sergiye paralel düzenlenen konuşma, dijital kültür alanında 1990’ların ortasından bugüne Türkiye’de yaşanan dönüşüme odaklanıyor. Teknolojik gelişmelerin sanatsal üretimdeki etkilerine ve dijital kültürün yapılanmasındaki önemli adımlara doğrudan tanıklık eden Başak Şenova, aynı zamanda Türkiye ve farklı coğrafyalar arasındaki etkileşimleri de çözümlüyor. 

“Zamansız Meraklar” sergisinin küratörleri Nilay Dursun ve Ümit Mesci ile sergide yapıtlarıyla yer alan sanatçıların katılımıyla çok sesli bir değerlendirme alanı olarak kurgulanan konuşma, serginin geliştiği düşünsel zemine ilişkin ipuçlarını açığa çıkarmayı hedefliyor.

Başak Şenova kimdir?

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Şenova, Bilkent Üniversitesi’nde önce Grafik Tasarım alanında yüksek lisansını, sonrasında da Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında doktorasını tamamladı. Kendi alanında dikkatle takip edilen De Appel Küratöryel Programı’na katılan Şenova, Türkiye’deki üniversitelerde ders verdikten sonra akademik çalışmalarını Helsinki ve Viyana’da sürdürdü. Konuk öğretim görevlisi olduğu Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde araştırma odaklı eğitim projesi “The Octopus Programme”ı [Ahtapot Programı] yönetti. Aynı üniversitede “Atlas (of Creative Mechanisms)” [(Yaratıcı Mekanizmalar) Atlas(ı)] başlıklı projesiyle Avusturya Sanat Fonu tarafından ödüllendirilen Şenova, aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Dijital Kültürü Tekrar Değerlendirmek

Tarih: 22 Mart 2024, Cuma

Saat: 19.00

Mekân: İstanbul Modern Oditoryum