Çocuklar ara tatilde İstanbul Modern'de sanatla buluşuyor

Çocuklar ara tatilde İstanbul Modern'de sanatla buluşuyor

İstanbul Modern, çocuklara sanat dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler, 13–17 Kasım 2023 tarihleri arasında çocukları bekliyor.

Ara Tatil Sanat Okulu’nda yer alan her bir atölye, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. 7–10 yaş arası çocuklar, müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyor. İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinde yer alan yapıtların incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, kendi sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor. 

10 farklı etkinlik

Çocuklar Ara Tatil Sanat Okulu’nda, Mikro Formlarla Sanat, Tuvalimdeki Doğa, Hazır Nesne ile Heykel, Lirik mi Geometrik mi?, Lekeler ve Çizgiler, Fotoğrafın Hikâyesi, Modern Figüratif Resimler, Baskı Yüzler, Manzaranın Dönüşümü ve  Duvarların Resmi başlıklı 10 farklı etkinliğe katılabiliyor. 

Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. En az beş atölyeye katılan çocuklara “İstanbul Modern Ara Tatil Sanat Okulu Katılım Belgesi” veriliyor. 

ARA TATİL SANAT OKULU

Mikro Formlarla Sanat

13 Kasım 2023 | Pazartesi, 10.30–12.30 

Atölye, gözle göremediğimiz canlıların mikroskobik görüntüleri üzerinden bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmeye odaklanıyor. Üretimlerinde bilimin farklı alanlarından yararlanan sanatçıların çalışmalarını inceleyen çocuklar, biyolojik formların mikro kamera ile çekilen görüntülerini inceledikten sonra gözlemledikleri doğal formlardan yola çıkarak resimler hazırlıyor.  

Tuvalimdeki Doğa 

14 Kasım 2023 | Salı, 10.30–12.30

Doğal malzemeler ile çalışan sanatçıların üretim süreçlerine odaklanan atölye, çocukları doğa ve çevremize sanat aracılığıyla bakmaya davet ediyor. Müze koleksiyonundan sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede, çocuklar, çim tohumu ekleyip suladıkları tuvalde farklı dokular üretmenin yöntemlerini inceliyor ve doğaya ait imgeleri kesip yapıştırarak sanat çalışmalarını tamamlıyor. 

Hazır Nesne ile Heykel 

15 Kasım 2023 | Çarşamba, 10.30–12.30

Çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanan atölyede, heykel sanatının tarihi ve üretim türlerine dair çocuklara bilgi veriliyor. 

Müze koleksiyonundaki yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye kapsamında, kullanım amacını yitirmiş karton rulolardan küçük heykeller oluşturuyor.

Lirik mi Geometrik mi? 

16 Kasım 2023 | Perşembe, 10.30–12.30

Atölye, sanatçıların tanıdık herhangi bir nesne ya da figüre, benzetme kaygısı olmaksızın duygularını ve fikirlerini, renkler ve şekillerle aktardıkları soyut resimlere odaklanıyor. Müze koleksiyonundaki soyut yapıtları karşılaştıran çocuklar, atölyede, üretim teknikleriyle birbirinden ayrışan lirik ve geometrik soyut resim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Lekeler ve Çizgiler

17 Kasım 2023 | Cuma, 10.30–12.30 

Çizgi, leke ve doku gibi sanatın temel kavramlarına odaklanan atölye, çocukları soyut resimlerin dünyasına çağırıyor. Sanat tarihinden örnek yapıtların yorumlanmasıyla başlayan atölye, çocukların sulu boya tekniğiyle oluşturduğu doğaçlama lekeler ve farklı karakterlere sahip çizgilerle tasarladıkları desen çalışmalarıyla tamamlanıyor.

Fotoğrafın Hikâyesi

13 Kasım 2023 | Pazartesi, 13.30–15.30 

Fotoğraf ve resim arasındaki benzerlik ve farklılıklara odaklanan atölyede çocuklar, atölyeye fotoğraf sanatı tarihinden örnekleri yorumladıkları bir sunum izleyerek başlıyor, fotografik imgelerle oluşturdukları kompozisyonları boyayarak resimlerini tamamlıyorlar.  

Modern Figüratif Resimler

14 Kasım 2023 | Salı, 13.30–15.30 

Atölye, çocukların figür kavramını görsel ve işitsel olarak tanımlamalarına odaklanıyor. Müze koleksiyonundaki yapıtları yorumlayan çocuklar, resimlerdeki imgelerden yola çıkarak siluetler oluşturup figüratif resimlerini tamamlıyor. 

Baskı Yüzler   

15 Kasım 2023 | Çarşamba, 13.30–15.30

Fiziksel özelliklerimiz ve duygularımızın ifadesine odaklanan atölyede çocuklar, baskı tekniğiyle otoportre resim türünü keşfediyor. Resim, heykel, yerleştirme ve video sanatı gibi sanatın farklı uygulama biçimlerini kullanan sanatçıların portrelerini inceleyen çocuklar, müzenin koleksiyon sergisindeki yapıtları yorumladıktan sonra tasarladıkları portre kalıplarını boyayıp baskı resimler oluşturuyor.

Manzaranın Dönüşümü 

16 Kasım 2023 | Perşembe, 13.30–15.30

İnsanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat tarihinden örneklerle sunan atölye, çocukların, çağdaş sanatçıların manzara konusunu nasıl ele aldıklarını yorumladıkları koleksiyon sergisiyle başlıyor. İncelenen çağdaş sanat örneklerinden ilham alan çocuklar, atölye uygulamasını kolaj ve suluboya teknikleriyle gerçekleştirdikleri resim çalışmalarıyla tamamlıyor.  

Duvarların Resmi 

17 Kasım 2023 | Cuma, 13.30–15.30

Çocukları geçmişten bugüne sanatçıların yaşadıkları ya da gezip gördükleri yerleri nasıl resimlediklerini keşfetmeye davet eden atölyede müze koleksiyonundan yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye uygulamasında kâğıtları buruşturarak, yırtarak ve katlayarak çağdaş sanat çalışmalarından ilhamla şehir duvarlarını anlatan kolaj resimler yapıyor.

Ara Tatil Sanat Okulu atölyeleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlıdır.