Atölye Modern sonbahar dönemi 17 Ekim'de başlıyor

Atölye Modern sonbahar dönemi 17 Ekim'de başlıyor

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern’in yeni müze binasındaki ilk dönemi yepyeni içeriklerle sanatseverleri bekliyor.

Atölye Modern’in sonbahar dönemi İstanbul Modern’in Renzo Piano imzalı yeni müze binasında 17 Ekim’de başlıyor.

Atölye Modern’in artık klasikleşen “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi: Mario Levi ile”, “Hikâye ve Roman Atölyesi: Mario Levi ile”, “Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi Semineri” ve “Günümüz Sanatı ve Yapay Zekâ" seminerlerinin yanı sıra yeni bir içerik olarak hazırlanan “Modernite ve Modern Sanatın Tarihi” semineri bu sonbaharda sanatseverleri bekliyor.

İstanbul Modern, seminerler kapsamında düzenlenen derslerin tamamına katılanlara, Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor.

Atölye Modern seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.


Detaylı bilgi için: 

0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

ATÖLYE MODERN’DE SONBAHAR DÖNEMİ

Modernite ve Modern Sanatın Tarihi (YENİ)

17, 24, 31 Ekim; 7, 14, 21, 28 Kasım; 5, 12, 19 Aralık 2023 I Salı günleri, 19.30–21.30 (10 Hafta)

Atölye Modern, sonbahar döneminde “Modernite ve Modern Sanatın Tarihi” adlı yeni bir seminer programını hayata geçiriyor. Seminer programı, katılımcılarına sanat tarihine dair temel bilgiler sunmayı ve sanatı yorumlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor

Modernite ve Modern Sanatın Tarihi, modern ve çağdaş sanatı anlamada, kronolojik bir yaklaşımla disiplinlerarası bir bakış sunuyor. Seminer, Antik Yunan döneminden başlayarak modernizm kavramının tarihsel iz düşümlerini, Rönesans ve Aydınlanma Çağı’ndaki estetik yaklaşımların değişimini, toplumsal ve siyasal dönüşümlerin plastik sanatlar, mimarlık, edebiyat gibi farklı sanat alanlarına nasıl yansıdığını ve tarih boyunca bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanat üretimlerine etkilerini tartışıyor.

Alanında uzman akademisyen, sanat tarihçileri ve küratörlerin yönetiminde düzenlenen program on hafta sürüyor.

Seminer programı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Yavuz yönetiminde düzenleniyor.

Haftalık program

1. Hafta: Antik Yunan’dan Ortaçağ’a Kültür ve Sanat

2. Hafta: Rönesans ve Güzel Sanatlar Alanının İnşası

3. Hafta: Aydınlanma Çağı: Beğeniden Estetiğe

4. Hafta: Modern Sanat ve İzmler I

5. Hafta: Modern Sanat ve İzmler II

6. Hafta: Modern Heykel ve Avangardın Yükselişi

7. Hafta: Post-Avangart

8. Hafta: Soyut Ekspresyonizm ve Pop-Art

9. Hafta: Sanatın Yeni İfade Biçimleri

10. Hafta: Postmodernitenin Başlangıcı

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi: Mario Levi ile

18, 25 Ekim; 1,8, 15, 22, 29 Kasım; 6 Aralık 2023 I Çarşamba günleri, 19.30­–21.30 (8 Hafta)

Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nelerdir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma şekilleri nasıl oluşturulur?

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul ediliyor.

Haftalık program

1. Hafta: Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nelerdir?

2. Hafta: Hikâye: Bir durumdan yola çıkarak yazmak

3. Hafta: İnsan öncelikle kendini mi yazmalı?

4. Hafta: Metin-mekân ilişkisi: Coğrafyalarımız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor?

5. Hafta: Toplumsal hafıza / Bireysel tarih: Nesneler sandığımızdan önemli olmasın!

6. Hafta: Farklı konuşma şekilleri ve söylemlerin metindeki yeri

7. Hafta: Bir romana başlamak nasıl olur?

8. Hafta: Hikâye etmenin önemi 

Hikâye ve Roman Atölyesi: Mario Levi ile

20, 27 Aralık 2023; 10, 17, 24, 31 Ocak; 7, 21 Şubat 2024 I Çarşamba günleri, 19.30–21.30

(3 Ocak ve 14 Şubat 2024 tarihlerinde seminer gerçekleştirilmez.) (8 Hafta)

İstanbul Modern, on yılı aşkın süredir devam eden, farklı yazı türlerinin ele alındığı temel seviye programının ardından, katılımcıların bu defa roman ve hikâye türüne odaklandıkları atölye çalışmalarını yürütüyor. Atölye Modern’in Yaratıcı Yazarlık atölyesini tamamlamış ya da bir roman, bir hikâye kitabı yazmayı planlayan, sürdüren ve kendini geliştirmeyi hedefleyen herkes programa kayıt yaptırabiliyor.

Hikâye ve Roman Atölyesi, yazın çalışmalarını, edebi eserlerin ve onların yaratıcısı olan yazarların kendilerine özgü dillerini, edebiyat akımlarını, farklı edebi türlerden ilham almanın sağlayabileceği olanakları değerlendirmeyi ve katılımcıların yazmakta oldukları ya da yazmayı planladıkları çalışmaları işliyor. Atölye programında katılımcılar, roman ve hikâye yazımında izleyebilecekleri yöntemleri Mario Levi’nin yönetiminde ve onun desteğiyle arıyor.

Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul ediliyor.

Haftalık program

1.Hafta: Farklı edebi türler ve farklı olanaklar

2. Hafta: Hikâye ve romanda derinlemesine çalışmalara başlangıç: Yazım yöntemleri

3. Hafta: Hikâye ve romanda derinlemesine çalışmalar

4. Hafta: Hikâye ve romanda derinlemesine çalışmalar

5. Hafta: Roman okumaları, tahliller ve yazımında yöntemler

6. Hafta: Romanda tahliller ve yazımında yöntemler

7. Hafta: Edebiyat akımları üzerine sohbet ve alıştırmalar

8. Hafta: Edebiyat akımları üzerine sohbetin devamı, alıştırmalar ve atölyede bir özet ile kapanış

Günümüz Sanatı ve Yapay Zekâ 

9, 16, 23, 30 Kasım; 7, 14 Aralık 2023 I Perşembe günleri, 19.30–21.30 (6 Hafta)

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

Günümüz Sanatı ve Yapay Zekâ, “yeni medya”, “dijital sanat”, “yapay zekâ” kavramlarına odaklanıyor. Seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini, sanatçının değişen rolünü, sanatın deneyimlenmesindeki gelenekleri ve alışkanlıkları işliyor. Altı hafta boyunca devam eden program teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımlayarak, yapay zekâ ile sanat arasındaki ilişkiyi yorumluyor. Sanatın deneyimlenmesine dair geleneksel önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini güncel örnekler üzerinden inceliyor.

Haftalık program

1.Hafta: Türkiye’de Yeni Medya Sanat Üretimleri ve Değişen Sanat Ortamı

2.Hafta: Yeni Medya Sanatının Kökleri ve Geleceği 1

3.Hafta: Yeni Medya Sanatının Kökleri ve Geleceği 2

4.Hafta: Algoritmik Sanat

5.Hafta: Yapay zekâ ile Sanat

6.Hafta: Günümüz Sanat Üretimlerinde Yeni Form Arayışları ve Yaklaşımlar

Türkiye'de Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi 

26 Aralık 2023; 9, 16, 23, 30 Ocak; 6, 13, 20, 27 Şubat; 5 Mart 2024 I Salı günleri, 19.30–21.30

(2 Ocak 2024 tarihlerinde seminer gerçekleştirilmez.)

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi seminerlerinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıldaki batılılaşma çalışmalarından 20. yüzyıla uzanarak Türkiye’de sanatın gelişimini kronolojik bir yaklaşımla ele alınıyor. Programın ilk yarısında Osmanlı’da Batılılaşma ve erken Cumhuriyet döneminde gelişen sanatın ve sanat ortamının anlatısı tarihsel bağlamı ile ele alınıyor. Programın ikinci yarısında ise 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanat ortamı, sanatçılar, yapıtlar, sergiler ve kurumlar bakımından gelişmeler detaylı olarak işleniyor

Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminer programının ilk beş dersi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülüyor. Sanayi Devrimi’nin Doğu-Batı eksenindeki toplumsal ve sanatsal etkileri, uluslararası sergi ve fuarlar, oryantalist dönem ve sanat ortamının üsluplara yansımaları inceleniyor. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde mimari, resim ve heykel alanlarının gelişimi ele alınırken aynı zamanda bu dönemde devlet-sanat ilişkisi, sergiler, kurumsal yenilikler ve sanat ortamının gelişimi de analiz ediliyor. Ayrıca; yine bu dönemde sanatsal yöntem ve ekollere odaklanılırken döneme dair bir sanat piyasası ve koleksiyonerlik analizi yapılarak bu gelişmelerin sanat üretimine etkileri yorumlanıyor.

Programın son beş dersi ise Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarafından yürütülüyor. Türkiye’de 1950’den günümüze sanatın, sanatçıların ve sanat kurumlarının değişen ve dönüşen yüzüne odaklanılırken, sanatın bir eylem olarak katmanlaşan yönleri de irdeleniyor.

HAFTALIK PROGRAM

1.Hafta: Batılılaşmanın Etkileri

2.Hafta: Sanatın Akademik Dönüşümü

3.Hafta: Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Sanat Ortamı

4.Hafta: Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve D Grubu Etkileri

5.Hafta: Erken Cumhuriyet Dönemi Sanat Ortamı

6.Hafta: Yeni Bir Dönem 1950’ler... Modernlik ve Türkiye

7.Hafta: 1970’ler Yeni Bir Dönem, Arayışlar

8.Hafta: 1980’ler Sanatta Bireysel Eğilimler

9.Hafta: 1990’larda Postmodernizm ve Türkiye’de Çağdaş Sanat: Uluslararası Anlayış 

10.Hafta: 2000’lerden Günümüze