BURADASINIZ » ANA SAYFA » SERGİLER » GEÇMİŞ SERGİLER

Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar

Müze, sanat için bir evdir. Yaşadığımız tüm üretim ve tüketim ilişkilerinin alternatifi olarak sanata ev sahipliği yapar. Koruma, belgeleme ve sergilemenin ötesinde, sanatın yaşaması için maneviyatla donatılmış bir mekân duygusu sunar. Kronolojik, tematik, üslupsal sergileme anlayışıyla, sanatı bir ilişkiler ağının merkezine yerleştirir. İzleyici ile sanatçının yollarının kesişme noktası olarak müze, sanatın güvenle yerleşebileceği bir korunak, bir evdir.

Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar sergisi, Türkiye’de üretilen modern ve çağdaş sanatın başlangıç evresinden bugüne geçirdiği süreci, en önemli sanatçı ve çalışmalar üzerinden izleyiciye sunuyor. Sergi mekânında eserlere eşlik eden metinler bu gelişim sürecinin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dinamiklerini anlatıyor. Sanat eserinin hayatın bir parçası olduğunu ve onu kuşatan etkileşimlerle birlikte ilerlediğini hatırlatan bu metinler, 20. yüzyılda Türkiye’de yaşanan sanat tarihsel dönüşüme de işaret ediyor.

“Çalışma Alanı” olarak tanımlanan küçük salon ise, çağdaş sanatta eşzamanlı bir gelişimi araştıran bir proje mekânı olarak konumlanıyor. Farklı coğrafyalardan sanatçıları yan yana getiren sergileme formatı, sanatçı ve sanatçı inisiyatiflerinin projelerine ev sahipliği yaparak, üretimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İstanbul Modern Koleksiyonu, resimden heykele, enstalasyondan videoya uzanan farklı disiplinlerden yapıtlara ev sahipliği yapıyor.

Küratör: Levent Çalıkoğlu