BURADASINIZ » ANA SAYFA » SERGİLER » GEÇMİŞ SERGİLER

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Sunar: DİKKAT! KAYGAN ZEMİN

 

Mimarlık Kültürü Üzerine Bir Sergi

26 Mart – 31 Mayıs 2015

İstanbul Modern, VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin 4. sergisine ev sahipliği yapıyor. Geçmiş yıllarda ticari yapılar, turizm yapıları ve eğitim yapılarına odaklanan proje dizisi, farklı yapı türlerini eksen alarak Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeye, tartışmaya ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmaya devam ediyor.

“Dikkat! Kaygan Zemin” adlı sergi, mimarlar ve mimarlığın sabit duran, kendisinden başkasıyla iletişim kurmayan, içe kapalı, belirli bir zemine sımsıkı tutunan yapısını ele alıyor. Bu bakış açısıyla bir yandan mimarlık kültürüne dair sembolleri, ritüelleri ortaya çıkarıyor; diğer yandan bu statik ezberler dışında yapıların da var olabildiğini gösteriyor. Sergi, mimarlığın ve mimarlık kültürünün konumu müphem bir fildişi kuleye hapsolmaktan ziyade; gündelik hayatın bir parçası olduğunu, sürekli yaşadığını ve herkesin bu kültür ortamının üreticisi ve tüketicisi olduğunu hatırlatıyor.

Sergi, bu noktalardan yola çıkarak “Bugünün kültür dünyasında mimarlar nasıl pozisyon alır?” “Mimarlar kültür üretiminin nasıl bir parçası olur?” “Mimarlığa ve mimarlara dair olan bu kapalı hal nasıl aşılır, nasıl çözülebilir?” gibi sorulara yanıt arayacak. Sergiye katılımcı olarak farklı coğrafyalardan ve deneyimlerden davet edilen kişiler, bu sorulara kendi perspektiflerinden cevaplar üretecek. Güncel teknolojilerin ve ürünlerinin kullanılacağı sergi, bizi mimarlığın sosyal ve popüler perspektifi üzerinde, çok boyutlu bir yolculuğa çıkaracak. Mimarlığa dair kültürel yaklaşımlarla birlikte, bu disiplinin nasıl herkese dokunabilen bir olgu olduğu sergilenecek. Bir kültür peyzajı gibi tasarlanan sergi; içinden geçilen, tek bir konuya sabitlenmeyen, herkesin rahatça vakit geçirebileceği bir deneyim alanı yaratacak. Bu alanın bir parçası olarak kurgulanan salon konuşmaları atölyeler gibi etkinlikler ise sergiyi besleyecek.


dikkatkayganzemin.vcmd.com.tr

“Dikkat! Kaygan Zemin” sergisinin blogu, sergide ele alınan konuları farklı açılardan tartışmaya açarak internet ortamında derinleştirmeyi amaçlıyor. Sergi sonrasında da devam edecek blogda; videolar, görseller, serginin anafikrinin referansları, söyleşiler ve sergi öncesine ait hazırlık aşamaları bulunuyor. Ayrıca, davet edilen yazarların serginin konusunu irdelediği metinler de yer alıyor. Serginin ana konusu üzerinde tartışma ortamı sağlamak ve sergi sürecini herkesin görebileceği şekilde ortaya koymak amacıyla kurulan blog, serginin sosyal medyada görünen kısmını oluşturuyor.

 

VitrACagdasMimarlikDizisi.com

Küratör: Yelta Köm

Koordinatör: Pelin Derviş
 

Katılımcılar:

Damjan Jovanovic

DEPURati

Epitome {collaborative network}

Günce Eşingen & Gökhan Kınayoğlu

H. Cenk Dereli

Hayrettin Günç

vgpd 

 

Fotoğraf: Sahir Uğur Eren
İşbirliğiyle