BURADASINIZ » ANA SAYFA » SERGİLER » GEÇMİŞ SERGİLER

Ryan Trecartin

Video Programı

19 Ocak - 6 Mart 2011

1981 doğumlu Ryan Trecartin, neslinin en önemli video sanatçılarından biridir. Sık sık Lizzie Fitch ile yaptığı ortak çalışmalarla gündeme gelen sanatçının video yapıtları biçim ve işlevleriyle teknoloji, dil, anlatı, kimlik ve insanlığa dair anlayışımıza yeni açılımlar getirir.

Trecartin’in Lizzie Fitch ile ortak çalışması Any Ever (2010), bağımsız ama birbirleriyle ilişkili yedi videodan oluşmaktadır. Çalışma bir diptik yapısına sahiptir; bir tarafta Trill-ogy Comp (Üç Film), diğerinde Re’search Wait’S (dört film) sergilenir. Videolar bir araya geldiklerinde karakterler arasında sürekli değişen ilişkileri, günümüz dünyasının yanıt bekleyen varoluşçu sorularını sergilerken şiirsel, biçimsel ve yapısal bir çözümlemeye girişirler.

Videolar sonsuz eşleşmelerle birbirlerine uyum sağlar, birbirlerini böler, engeller, etki alanlarına girer ve çeker. Any Ever’ın ana anlatısı izleyici tarafından öznel biçimde seçilir ve yedi bölümün yapıları ve etkileşimleri üzerinden okunur. Saldırgan avangard mantıkla, sıra dışı ve ustalıklı renk, biçim, drama ve kurgu, şaşırtıcı biçimde gerçekçi bir bilinç akışı yaratır.

Sanatçı ve Elizabeth Dee, New York izniyle