BURADASINIZ » ANA SAYFA » SERGİLER » GEÇMİŞ SERGİLER

Modern Deneyimler

Sürekli Sergiler Bölümü Sponsoru: Türk Telekom

Türkiye coğrafyasında gelişen yaklaşık 100 yıllık sanat serüvenini sanat tarihsel bir çalışma sahası olarak izleyicisine sunan İstanbul Modern, "Modern Deneyimler" adlı üçüncü yıl sergisinde, yepyeni bir alana yoğunlaşıyor. "Modern Deneyimler" ilk iki yılın devam eden birikimine yeni ve alternatif bir giriş kapısı aralıyor.

İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE

Bu sergide, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde, 19. yüzyıldan 1940’lı yılların sonlarına dek, resim sanatının zamandizinsel gelişimini, değişen toplumsal ve siyasal bağlamlar ışığında yansıtmayı amaçlayan farklı bir yaklaşımın altı çiziliyor.

Sergide yer alan resimler, bu karmaşık ve değişken dönemlerin bütüncül bir tarihini sunma iddiasını taşımıyor, daha çok, farklı modernizm görünümleri, eğilimleri ve işaretlerinin, Osmanlı ve Türk sanatında ortaya çıkışlarının görülebilmesi için bir çerçeve sunuyorlar.

Belirli bir mesafenin getirdiği olanak doğrultusunda, yapıtlar, gerçekleştirildikleri dönemlerin koşullarına karşıt bir şekilde, çağdaş bir bağlam içinde seçilip değerlendirildiler.

Küratör
David Elliott

SOYUTLAMA VE YORUM

Bu sergide de tema-kavramlara ayrılmış durumda. "Soyut-Lirik, Soyut-Geometrik" ve "Figür-İnsan" başlıkları altında düzenlenen iki salonda, modern sanatın temalar üzerinden nasıl geliştiği anlatılıyor.

BİREYSEL İZLENİMLER

"Bireysel İzlenimler", ortak bir tarihin kişisel deneyimler ile nasıl örtüşüp ayrılabileceğini gösteren ve sanat tarihinin aynı zamanda modern bireyin tarihi olduğunu hatırlatmak isteyen bir düzenleme üzerine kurulu.

"Bireysel İzlenimler", sanatçı odaları üzerinden sanatçıların modernlikle kurdukları kişisel ilişkileri görünür kılmak, akımlar ve tematik benzerlikler dışında öznel duyarlılıklara ve sanatçıların üslupları ile özdeşleşen alternatif anlatımlara işaret etmek istiyor.

Seçilen çalışmalar, modernist ve güncel uygulamalardaki farklı ve benzer yönlere vurgu yaparak, modern sanatın, sanatçılar üzerinden geçirdiği değişimi takip etmemize olanak sağlıyor.

Bu sergiye bağlı olarak hazırlanan "OTOPORTRE" odası da, sanatçıların bireysel izlenimlerine içeriden, psikolojik bir bakış sunuyor.

Küratörler
Ali Akay, Levent Çalıkoğlu, Haşim Nur Gürel

SERGİ FOTOĞRAFLARI

Sergi Destekçileri:

Marshall
Tepta Aydınlatma
Apa Uniprint
Global Tanıtım Halkla İlişkiler
Sevilen Şarapları