BURADASINIZ » ANA SAYFA » SERGİLER » GEÇMİŞ SERGİLER

Köprü6

Galata Fotoğrafları

Fotoğraf Galerisi Sponsoru:

Fortis

6 Eylül 2007 - 3 Şubat 2008

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde 6 Eylül 2007 tarihinde "Köprü6 – Galata Fotoğrafları" başlıklı bir fotoğraf sergisi açılacak. Sponsorluğunu Fortis’in üstlendiği, küratörlüğünü Engin Özendes’in yaptığı sergide fotoğraf sanatçıları Ahmet Elhan, Murat Germen, Cemal Emden, Orhan Cem Çetin, Merih Akoğul ve Ömer Orhun’un, Galata Köprüsü ve çevresine odaklanan ve sergi için özel olarak hazırlanmış yeni çalışmaları, galeri içinde 6 ayrı odada yer alacak.

Türk fotoğrafının önemli ve yenilikçi isimleri arasında yer alan bu 6 fotoğrafçı, Galata ve çevresine farklı bir perspektifle yaklaştı. Bu sergi için özel olarak gerçekleştirdikleri projelerde, bir yandan mekânın tarihsel önemini, İstanbul için taşıdığı farklı anlam ve imgeleri yansıtmayı, bir yandan da değişen yaşam şartları ve farklı kentsel pratikler çerçevesinde bugün edindiği yeni anlamların altını çizmeyi, bu farklı bakış açılarından yepyeni bir Galata okuması gerçekleştirmeyi amaçladı. Sergide yer alan çalışmalar, Galata’nın farklı dönemlerini, çokkültürlü geçmişini, mimari niteliklerini, Doğu ile Batı’yı bir araya getirişini ve farklı kentsel gerçeklikler arasında bir bağlantı noktası olma konumunu gözler önüne seriyor.

Sergide yer alan yapıtlar, Galata Köprüsü üzerinde farklı zamanları tek bir karede birleştiren fotoğraflardan Galata’nın çokkültürlü tarihini çeşitli görsel ve yazınsal malzemeleri birleştirerek yeniden kurgulayan kolaj çalışmalarına; duvardan duvara uzanan geniş, panoramik görüntülerden iç mekânlara odaklanan fotoğraf yerleştirmelerine uzanan bir çeşitlilik gösteriyorlar.

"Şimdiki Zaman Geçmiş Zaman" sergisi ile aynı zamanda açılacak olan "Köprü6", İstanbul’un iki simgesini bir araya getiriyor: Boğaziçi ve Haliç. Sergi, bu bağlamda, 10. İstanbul Bienali’nin odaklandığı Mimari / Kent / Bağlantı / Zaman temalarının yorumlarından oluşan bir dizi yapıttan oluşuyor.

Fotoğraf galerisinin girişindeki ilk odada ise, köprünün tarihini belgelemek amacıyla; Leonardo da Vinci’nin 1502 yılında Sultan II. Bayezıt’a yazdığı ve Haliç’in üzerine bir köprü yapmak istediğini belirttiği, orijinali Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan mektubunun ve orijinali Paris’te Bibliotèque de L’Institut de France’da bulunan Leonardo’nun çizim defterindeki Galata Köprüsü için yaptığı tasarımın röprodüksiyonları bulunacak. Ayrıca sergide, İstanbul Modern fotoğraf arşivinde bulunan Sebah&Joaillier fotoğraf stüdyosunun 1890’da çektiği, Galata Köprüsü’nü de içine alan bir panorama yer alacak.

Küratör: Engin Özendes

SERGİ FOTOĞRAFLARI