BURADASINIZ » ANA SAYFA » SERGİLER » GEÇMİŞ SERGİLER

Adrian Paci: Kırılgan Hayat

15 Temmuz - 19 Eylül

Adrian Paci 1969 yılında Arnavutluk’un İşkodra kentinde doğdu. Ülkesinde iç savaş çıkması üzerine 1997’de İtalya’ya yerleştikten sonra Milano’da yaşamaya ve çalışmaya başladı. Tiran’da resim eğitimi alan Adrian Paci, Milano’da deneysel video çalışmalarına yöneldi. Bu çalışmalar, ülkesindeki siyasi değişimlerin sonuçlarını inceleyen, ayrıca Arnavutluk geleneklerine ve âdetlerine övgü niteliği taşıyan bir anlatı geliştirmesini sağladı.

Kırılgan Hayat Adrian Paci’nin 2000-2008 yılları arasındaki çalışmalarını içeren sergisinin başlığıdır. Serginin adı, videoların her birinde anlatılan bireylerin hayatlarına ve her ne kadar geleneğin gücünden beslense de sonucu belirsiz olan hayatta kalma mücadelelerine atıfta bulunuyor.

• Gerçek bir Oyun’da (2000) Adrian Paci’nin dört yaşındaki kızı kendisinden beklenmedik bir biçimde ‘doğum belgesi’, ‘bankalar’ ve ‘İtalyan Elçiliği’ gibi yetişkinlere özgü terimleri kullanarak babasına hayat hikâyesini anlatıyor.

• Ağıtçı’da (2002) Adrian Paci kendi cenazesini sahneliyor ve cenaze töreninde ağlaması için profesyonel bir ağıtçı tutuyor. Video, sanatçı ve ağıtçının el sıkışma sahnesiyle sonlanıyor.

• Ressam (2002) siyasi dönüşüm ve istikrarsızlık dönemlerinde sanatçının toplumdaki rolünü irdeliyor. Diktatörlüğün yıkılışından sonra, Arnavutluk kentlerinden birçoğunda üzerinde ‘ressam’ yazılı tabelalar bulunan satış kulübeleri belirmeye başladı. Resmi izni olmayan bu küçük kulübelerde sanatçılar yağlıboya tablolar, fotoğraflardan portreler yapıyor, bunların yanı sıra araba plakaları, doğum belgeleri, üniversite diplomaları, yurtdışı yolculukları için vizeler ve ölüm belgeleri gibi sahte evraklar üretiyordu. Bu video, bu kısa ‘sanatsal an’da ve siyasi koşullar altında bu işi yapan ana karakterlerden birini takip ediyor.

• Klodi (2005) bir Arnavutluk göçmeni olan Klodi’nin dramatik, kimi zaman da absürt hikâyesinden uyarlandı. Adrian Paci’nin göçmenlik deneyimleriyle büyük benzerlikler gösteren Klodi’nin hikâyesi, onun en sonunda neredeyse elde edilemez hale gelen bir şeyin peşinde sınırları geçme maceralarını anlatıyor.

• Kutsal Yolculuk (2005) İşkodra sakinleri ve İtalya’nın Genazzano kasabasındaki kutsal bir ikona (Buon Consiglio Meryemi) arasında görsel bir köprü inşa ediyor. Efsaneye göre, ikona 15. yüzyılda İtalya’ya melekler tarafından götürülmüştü. Video, ibadet eden bir grup Arnavutun görüntüsünü eşzamanlı olarak Genazzano kilisesinin içine yansıtarak karşılıklı olarak İşkodralıları kutsal imgeyle, ikonayı da müritleriyle buluşturuyor.

• Artık Kimse Romantik Değil (2008) New York’ta çalışan Arnavut bir sanatçının hikâyesini anlatıyor. Ressamın gözünden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özgürlük idealini ve kendi yaratma güdüsünü fark ediyoruz.

Küratör: Paolo Colombo