Konuşma ve Söyleşi: Anlam Taşımak: Estetik Karşılık ve Sorumluluk

YOK OLMADAN Sergi Etkinlikleri 

25 Şubat 2016, Perşembe 18.30-20.00

İstanbul Modern Sinema

Sanat tarihçi Dr. Roger Cook “YOK OLMADAN” sergisinin kataloğu için “Dostum Güzel Hava: Antroposen için Sanat” başlıklı bir makale kaleme aldı. Dr. Cook’un bu denemesi günümüzde görsel sanatlar ile doğa arasındaki ilişkileri sergi bağlamında tartışmaya açıyor. Serginin kavramsal çerçevesine ve sergilenen yapıtlara ilişkin güçlü yorumları belli başlı filozof, bilim insanı, yazar ve sanatçılardan aktardığı fikir ve alıntılarla zenginleşiyor.

Dr. Cook’un katalogdaki makalesini temel alarak hazırladığı konuşma, sanatçı ve izleyicilerin içinde yaşadığımız ekosisteme ilişkin hem estetik karşılıkları hem de sorumluluklarından doğan sorulara odaklanıyor. Dr. Cook’un konuşması, “YOK OLMADAN” sergisi sanatçılarından Alper Aydın ve Elmas Deniz ile söyleşiyle devam ediyor. Her iki sanatçı da “YOK OLMADAN” için yaşadığımız gezegene ve sürdürülebilirlik kavramına yönelik sanatsal yaklaşımlarını yansıtan yeni yapıtlar üretti.

Görsel sanatçı ve sanat tarihi alanında akademisyen Dr. Roger Cook Londra’daki Kraliyet Akademisi’nde konuk öğretim görevlisi olarak da çalıştı. Reading Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden 2005 yılında emekli olan Cook’un yazıları güncel sanat yayınları ve Pierre Bourdieu ile Jacques Rancière’in çalışmaları hakkında çıkan kitaplarda yer aldı.


Konuşmacı: Dr. Roger Cook

Alper Aydın ve Elmas Deniz ile söyleşi
 

Etkinlik ücretsizdir. Etkinlik dili İngilizcedir. Simültane çeviri yapılacaktır.

 

Orta:

Elmas Deniz

İnsansız, 2015

HD Video, renkli ve sesli, 5’ 58”

Sanatçı ve Pilot Galeri izniyle

 
Sağ:
Alper Aydın

Taş Kütüphanesi, 2016

Buluntu taşlar ve ahşap

Sanatçının izniyle 

“YOK OLMADAN: Doğa ve Sürdürlebilirlik Üzerine Bir Sergi” vesilesiyle İstanbul Modern davetiyle üretilmiştir.