BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM » YETİŞKİNLER İÇİN

Atölye Modern Çevrimiçi Sonbahar Dönemi

 

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, çevrimiçi seminerlerle sonbahar döneminde de devam ediyor.

Atölye Modern Çevrimiçi sonbahar döneminde, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” ve ardından ileri seviye yazarlık konularını ele alan Hikâye ve Roman Atölyesi”, çağdaş sanatın konularını tarihsel bir perspektifle kapsamlı işleyen “Çağdaş Sanatı Anlamak” semineri, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alan “Günümüz Sanatı ve NFT” semineri yer alıyor.

İstanbul Modern, seminerler kapsamında düzenlenen derslerin tamamına katılanlara, Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor.

 

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşmektedir.

 

Seminerler kapsamında %10 erken katılım avantajı 2 Ekim 2022 tarihine kadar geçerlidir.

 

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.
Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve 
atolyemodern@istanbulmodern.org

Katılım Bedeli   Satın Al

Yaratıcı Yazarlık Katılım Bedeli: 4.550 TL (8 Hafta)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 4.732 TL

 

Hikâye ve Roman Atölyesi  Katılım Bedeli: 4.550 TL (8 Hafta)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 4.732 TL

 

Çağdaş Sanatı Anlamak Katılım Bedeli: 4.550 TL (10 Hafta)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 4.732 TL

 

Günümüz Sanatı ve NFT Katılım Bedeli: 3.000 TL (6 Hafta)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 3.120 TL  
 

Ücretlere KDV dahildir.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Seminerler kapsamında 2 Ekim 2022 tarihine kadar %10 erken katılım avantajı uygulanır.

 

Çağdaş Sanatı Anlamak (YENİ)

25 Ekim; 1, 8, 15, 22, 29 Kasım; 6, 13, 20, 27 Aralık 2022 Salı günleri, 19.30 – 21.30

(10 Hafta)

Bu seminer programı çağdaş sanatı anlamaya ve yorumlamaya odaklanıyor. Temel kavramları ele alarak tarihsel bir perspektif oluşturuyor. Sanatın güncel konularını yorumlamaya dair yöntemler sunuyor ve katılımcıların çağdaş sanatla bağını güçlendiriyor. 

Program, “Çağdaş sanat nedir?”, “Düşünce tarihindeki iz düşümleri nelerdir?”, “Biçim ve anlatı çeşitliliği ile öncesinden nasıl ayrışır?”, “Politik, sosyal değişim ve teknolojik gelişmelerin sanata etkileri nasıl olmuştur?” gibi sorulara odaklanıyor. Çağdaş sanatın kavramsal çerçevesini, malzeme kullanımını, biçim çeşitliğini, aktörlerini ve çağdaş sanat ortamlarını işliyor.   Devamı...


Çağdaş Sanatı Anlamak programının 1. ve 6. seminerlerini Dr. Nusret Polat, 2.,3.,4. ve 5. seminerlerini Dr. Ögr. Üyesi Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü), 7., 8., 9. ve 10.  seminerlerini ise Dr. Ögr. Üyesi Fırat Arapoğlu (Altınbaş Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü.) tarafınca yürütülüyor.

Seminer programının birinci haftası modern sanata ilişkin düşünsel değişimleri ele alıyor. Bunu takip eden dört hafta yaşadığımız yüzyılın sanatına yön vermiş yirminci yüzyılın mirasına odaklanıyor. Altıncı hafta çağdaş sanatın epistemolojik yorumunu ve son dört hafta ise günümüz sanatını işliyor.
 

Haftalık Program

Dr. Nusret Polat

1.Hafta: Modernizm ve Sanat


Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden

2.Hafta: 20. Yüzyılın Mirası; 20. Yüzyılın Başında Ortaya Çıkan Akımların Günümüz Sanatına Olan Etkisi 

3.Hafta: 20. Yüzyılın Mirası; II.Dünya Savaşı’nın Ardından Avrupa ve ABD’de Güçlenen Soyut Sanat

4.Hafta: 20. Yüzyılın Mirası; İngiltere ve ABD’de Ortaya Çıkan Pop Art

5.Hafta: 20. Yüzyılın Mirası; 1960 ve 1970’lerde Belirginleşmeye Başlayan Farklı İfade Alanları: Performans Sanatı, Yeryüzü Sanatı, Vücut Sanatı, Kurumsal Eleştiri 

 

Dr. Nusret Polat 

6.Hafta: Postmodernizm ve Sanat

 

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu

7.Hafta: 21. Yüzyıl Sanatında Üretim Araçları ve Yöntemleri

8.Hafta: 21. Yüzyılda Katılımcı Sanat ve Kamusal Sanat; İlişkisel Estetik

9.Hafta: Dijital Sanat: Dijital Görüntü ve İnternet

10.Hafta: 21. Yüzyılda Görsel Kültür: Resim ve Heykel; Zanaat ve Çağdaş Sanat

 

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi: Mario Levi ile

19, 26 Ekim; 2, 9, 16, 23, 30 Kasım; 7 Aralık 2022 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(8 Hafta)

Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nedir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma şekilleri nasıl oluşturulur?

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor. Devamı...

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

 

Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul ediliyor.

 

HAFTALIK PROGRAM

1.Hafta: Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nedir?

2.Hafta: Hikâye: Bir durumdan yola çıkarak yazmak.

3.Hafta: İnsan öncelikle kendini mi yazmalı?

4.Hafta: Metin-mekân ilişkisi: Coğrafyalarımız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor?

5.Hafta: Toplumsal hafıza / Bireysel tarih: Nesneler sandığımızdan önemli olmasın?

6.Hafta: Farklı konuşma şekilleri ve söylemlerin metindeki yeri

7.Hafta: Bir romana başlamak nasıl olur?

8.Hafta: Hikâye etmenin önemi.

 

Hikâye ve Roman Atölyesi: Mario Levi ile

21, 28 Aralık 2022; 4, 11, 18, 25 Ocak; 1, 8 Şubat 2023 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(8 Hafta)

İstanbul Modern, on yılı aşkın süredir devam eden, farklı yazı türlerinin ele alındığı temel seviye programının ardından, katılımcıların bu defa roman ve hikâye türüne odaklandıkları atölye çalışmalarını yürütüyor. Atölye Modern’in Yaratıcı Yazarlık atölyesini tamamlamış ya da bir roman, bir hikâye kitabı yazmayı planlayan, sürdüren ve kendini geliştirmeyi hedefleyen herkes programa kayıt yaptırabiliyor. Devamı...

Sekiz hafta süren atölye programı, yazın çalışmalarını, edebi eserlerin ve onların yaratıcısı olan yazarların kendilerine özgü dillerini, edebiyat akımlarını, farklı edebi türlerden ilham almanın sağlayabileceği olanakları değerlendirmeyi ve katılımcıların yazmakta oldukları ya da yazmayı planladıkları çalışmaları işliyor. Atölye programında katılımcılar, roman ve hikâye yazımında izleyebilecekleri yöntemleri Mario Levi’nin yönetiminde ve onun desteğiyle arıyor.

Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul ediliyor.

HAFTALIK PROGRAM

1.Hafta: Farklı edebi türler ve farklı olanaklar.

2.Hafta: Hikâye ve romanda derinlemesine çalışmalara başlangıç. Yazım yöntemleri.

3.Hafta: Hikâye ve romanda derinlemesine çalışmalar.

4.Hafta: Hikâye ve romanda derinlemesine çalışmalar.

5.Hafta: Roman okumaları, tahliller ve yazımında yöntemler

6.Hafta: Romanda tahliller ve yazımında yöntemler.

7.Hafta: Edebiyat akımları üzerine sohbet ve alıştırmalar.

8.Hafta: Edebiyat akımları üzerine sohbetin devamı, alıştırmalar ve atölyede bir özet ile kapanış.

 

Günümüz Sanatı ve NFT

24 Kasım; 1, 8, 15, 22, 29 Aralık 2022 Perşembe günleri, 19.30 – 21.30

(6 Hafta)

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.  

“Yeni medya”, “dijital sanat”, “NFT” kavramlarına odaklanan seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini, sanatçının değişen rolünü, sanatın deneyimlenmesindeki gelenekleri ve alışkanlıkları işliyor. Altı hafta boyunca devam eden program teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımaya ve NFT ile sanat arasında nasıl bir ilişki olduğunu yorumlamaya odaklanıyor. Sanatın deneyimlenmesine dair geleneksel önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini güncel örnekler üzerinden inceliyor.  Devamı...

HAFTALIK PROGRAM

1.Hafta: Türkiye’de Yeni Medya Sanat Üretimleri ve Değişen Sanat Ortamı

2.Hafta: Yeni Medya Sanatının Kökleri ve Geleceği 1

3.Hafta: Yeni Medya Sanatının Kökleri ve Geleceği / 2

4.Hafta: Algoritmik Sanat

5.Hafta: NFT ile Sanat

6.Hafta: Günümüz Sanat Üretimlerinde Yeni Form Arayışları ve Yaklaşımlar

Bilgi için
veya 0212 334 73 52