BURADASINIZ » ANA SAYFA » BASIN » BASIN BÜLTENLERİ

Genç İstanbul Modern

İstanbul Modern ve Centre Georges Pompidou üç yıllık bir işbirliği gerçekleştirdi: Genç İstanbul Modern

Sanat eğitiminde bir ilk...

İstanbul Modern Sanat Müzesi, Paris’teki Centre Georges Pompidou ile üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Centre Georges Pompidou’nun ilk kez bir müze ile uzun süreli olarak yaptığı bu işbirliğiyle, Genç İstanbul Modern başlıklı eğitim programı dizisi Müze Eğitim Sponsoru Garanti Bankası’nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Centre Georges Pompidou Gençlik Atölyesi ile ortaklaşan hazırlanan Genç İstanbul Modern, 2007 Mayıs ayından başlayarak 3 yıl sürecek.

Sanat eğitimi konusunda 30 yıllık birikime sahip olan Centre Georges Pompidou, üç yıl boyunca hem İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Birimi’ne bilgi ve deneyimlerini aktaracak hem de çocuk ve gençlere atölye ortamında sanat eğitimi verecek. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan bu eğitim programında, yılda iki kez 2,5 aylık sürelerde 6-16 yaş grubuna yönelik olarak uygulamalı sergiler ve atölyeler düzenlenecek.

Genç İstanbul Modern’de genç ziyaretçiler ve aileleri, üç yıl boyunca Brancusi, Matisse, Picasso gibi modern sanatın en önemli isimlerinin dünyalarını ve sanatlarını yaratıcı öğrenme yoluyla interaktif olarak keşfedebilecekler.

Genç İstanbul Modern dizisinin ilk etkinliği, 20. yüzyılın en büyük heykeltıraşlarından Constantin Brancusi’nin yapıtlarından esinlenerek düzenlenen oyunlardan oluşan "Taşın İçinde Saklı Kuş" isimli interaktif proje. Proje, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin dışında tasarım danışmanlığını Tabanlıoğlu Mimarlık’ın yaptığı özel bir eğitim alanında gerçekleştiriliyor. Gençleri heykelde yaratıcı süreçlerle tanıştırmayı hedefleyen proje, modern ve çağdaş heykele giriş olanağı yaratıyor. Genç İstanbul Modern, İsviçre’den Çin’e dek tüm dünyayı dolaşan "Taşın İçinde Saklı Kuş - Brancusi’nin Yapıtları Çevresinde Bir Oyun Alanı" başlıklı ilk uygulamalı projesinde, ziyaretçilere 20. yüzyılın en büyük heykeltıraşlarından Constantin Brancusi’nin dünyasını tanıma olanağı sunuyor. Aynı zamanda Centre George Pompidou’nun kuruluşunun 30. yılı nedeniyle, Gençlik Programı Bölümü’nün hazırladığı FI’ART - Ailelerle Uluslararası Sanat Festivali, 2 ve 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin yanı sıra Paris, Taipei ve Rivoli’de yapılacak olan bu festivalde, anne-baba ve çocuklara "nesne" teması çerçevesinde büyük bir atölye sunulacak ve "Kullanılmayan Nesneler Müzesi" başlıklı bir çalışma yapılacak. Internet aracılığıyla atölyelerin müze mekânlarındaki evrimi izlenebilecek.

"TAŞIN İÇİNDE SAKLI KUŞ"

"Taşın İçinde Saklı Kuş", Brancusi’nin yapıtlarına özgü kavramlardan esinlenerek düzenlenen oyunlardan oluşan, bir heykeltıraş atölyesi ortamında yenilikçi yaklaşımlarla gençlerin hem eğlenebilecekleri hem de heykelde yaratıcı süreçlerle tanışarak yeteneklerini değerlendirebilecekleri interaktif bir proje.Bir heykeltıraş atölyesi ortamında 6-16 yaş arası genç ziyaretçiler, Brancusi’nin çektiği ve atölyesini gösteren on yedi fotoğrafın da yer aldığı sekiz eğitsel oyun alanında interaktif oyunlar aracılığıyla, sanatçının heykellerinin temel dayanaklarını keşfedebiliyor, heykel yapımı sürecini yaşıyorlar.Sergi girişinde proje hakkında bilgilendirilen genç ziyaretçiler, sorumlu rehber eşliğinde interaktif ortamda gezdiriliyor. Dolaşım alanına, Brancusi’nin gözde malzemelerinden ahşap, taş ve bronz görünümü taşıyan üç kapı sundurmasından giriliyor. Dokuz tezgâha yerleştirilmiş heykel aletleri, çocukların ahşap ve mermer blokları yontmasını, bir bronz bloğu törpüleyip düzeltmesini ya da biçimlendirip parlatmasını sağlıyor.Uygulamada genç ziyaretçiler, dokunma kutularına ellerini sokarak Brancusi’nin çok sevdiği oval formlara yani yumurta biçimli heykellere dokunup onları tartabiliyorlar; bronzun iyice perdahlanıp pürüzsüzleştirilmiş yüzeyini, taşın sert dokusunu ve ahşabın yumuşaklığını hissediyorlar.

Bir başka alanda çocuklar Brancusi’nin heykellerinin ayrılmaz parçası olan kaidelerden esinlenerek yapılmış geometrik bloklarla, silindir yığınlarıyla, küplerle ve yarımkürelerle sanatçının Sonsuz Sütun adlı yapıtının altında yatan ilkeye öykünerek biçimlerin, renklerin çeşitli kombinasyonlarıyla sonsuz birleşimler yapabiliyorlar.

Bir heykelin görünüşünü ışığın da etkilediğini göstermek amacıyla, katılımcıların karanlık bir odada durup ışıklar saçan düğmelerin bulunduğu bir kumanda masasını çalıştırması sağlanıyor. Genç ziyaretçiler Egzotik Bitki adlı yapıttan uyarlanan ahşap bir kaideye vuran ışık yansımalarını ayarlarken, madde ve uzamı değiştirebiliyor, hacimleri değiştirip gölgeler yaratabiliyorlar.

"Heykel-Sütun" oyununda ise, elinde bir taş tutan çocuk canlı bir yontuya dönüşüyor. Heykeltıraşın bir taş bloğundan ya da bir ağaç gövdesinden türemiş malzemeyle, eksiltme yöntemiyle nasıl çalıştığını anlamak için iki dev yapboz yer alıyor.

"Sihirli Aynalar"da kırılan yansımalarla oynamak için "zikzak" halinde dizilmiş aynalar bulunuyor ve genç ziyaretçiler çarpıtılmış kendi görüntülerini seyrederek eğlenebiliyorlar.

Sergi boyunca bu interaktif yerleştirmeler ve oyunlar Brancusi’nin dünyasını çağrıştırıyor. Dipte onun yaşadığı atölyeyi yansıtan büyük boyutlu bir tuval var. İki totem stereoskopun büyüsüyle onun yontularını üç boyutlu halde gösteriyor.

Oyun alanlarının duvarlarında, sanatçıyı baltayla kocaman kirişleri yontarken gösteren resimler Brancusi’nin "ormancılara özgü" gücünü betimlerken, heykeltıraşın çektiği fotoğrafların büyük boyutlu röprodüksiyonları onun fotoğrafçılık yeteneğini sergiliyor.

"Genç İstanbul Modern"in "Taşın İçinde Saklı Kuş" başlıklı programına, Pazartesi dışında hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00-12.00 ve 13.00-18.00 arasında her saat başı gerçekleştiriliyor. ezervasyon ve bilgi için: 0212 334 73 22

Brancusi kimdir?

Constantin Brancusi, 1876 yılında, Romanya’da, yedi çocuklu bir köylü ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Bükreş’te yeni kurulan Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat eğitimi aldı. 1904’te dönemin sanat başkenti Paris’e yerleşti. 1957’deki ölümüne dek yaşamını ve çalışmalarını bu kentte sürdürdü. 1907 yılında gerçekleştirdiği Öpücük adlı yapıt, iri parçalı ortaya koyduğu oranlar ve formda evrensel önem taşıyan nitelikte bir yalınlaştırma gibi özellikleriyle sanatçıyı çarpıcı biçimde öncü kıldı. Brancusi 1945’te aynı konuya geri dönecekti. Brancusi, 20. yüzyıl heykelciliğinin en belirleyici figürlerinden, en ufuk açıcı sanatçılarından biridir. Üstün bir zanaatkârdı, son derece incelikli oymalar ve bronz heykeller yaratıyordu. Yapıtlarında keşfettiği temel formlar soyutlamaya yöneliyor ama köklerini de daima gerçeklikte tutuyordu. Sonuçta ortaya duru güzelliğe sahip, formun, malzemenin ve gizil bir mistik içeriğin dengelendiği heykeller çıktı. Sanatçının devrim niteliği taşıyan yontuları modern heykele soyutlamayı getirdi. Modern sanat söylemi içinde Brancusi’nin yeni ufuklar açan ağırlığı, yapıtlarından süzüp çıkardığı minimalizm ve soyutlama perspektifinden bakıldığında müthiş önem taşır ve sanatçıyı 1960’ların minimal sanatının öncüsü kılar. Brancusi’nin ahşap sütunları, kâseleri, kemerleri ve bazı durumlarda da ahşap heykellerinin kökeni Romen halk sanatına, özellikle de ahşap oymalara dayandırılabilir. Brancusi geride 1200 fotoğraf ve 215 heykel bırakmıştır. Sanatçı 1952’de Fransız vatandaşı olduktan sonra atölyesini ve içindekileri miras olarak Paris’teki Musée National d’Art Moderne - Centre George Pompidou’ya bağışlamıştır. Günümüzde yapıtları dünyadaki çeşitli müzelerde görülebilir.

FI’ART - Ailelerle Uluslararası Sanat Festivali
2 / 3 Haziran 2007 – Paris, Taïpei, Rivoli, İstanbul

"KULLANILMAYAN NESNELER MÜZESİ"

Centre George Pompidou’nun kuruluşunun 30.yılı nedeniyle, Gençlik Programı Bölümü’nün hazırladığı FI’ART Ailelerle Uluslararası Sanat Festivali 2 ve 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin yanı sıra Paris (Fransa), Taipei (Tayvan) ve Rivoli’de (İtalya) yapılacak olan bu festivalde, anne-baba ve çocuklara "nesne" teması çerçevesinde büyük bir atölye sunulacak ve "Kullanılmayan Nesneler Müzesi" başlıklı çalışma yapılacak. Centre Georges Pompidou, Castello di Rivoli, Taïpei Fine Art Museum ve İstanbul Modern’de gerçekleşecek festivalde, internet aracılığıyla atölyelerin müze mekânlarındaki evrimi izlenebilecek. "Kullanılmayan Nesneler Müzesi"- "Cansız nesneler, bir ruhunuz var mı?" başlıklı çalışmanın amacı; çocukların, gündelik yaşamda sürekli olarak kullanılan ve önemsenmeyen nesnelere farklı gözlerle bakmalarını, eski eşyalara yeniden yaşam, işlevsellik ve ilginçlik kazandırmalarını sağlamak. Çalışma, anne, baba ve çocukların nesnelerin kendilerine ait ruhlarını, karakterlerini araştırarak, işlevlerini ve güzelliklerini yitirmiş nesnelere yeniden müzesel bir sahnelemeyle yaşam ve anlam vermeye davet ediyor.

FI’ART - Ailelerle Uluslararası Sanat Festivali’ne katılan aileler, yanlarında getirdikleri kullanılmayan nesneleri hep birlikte gözlemliyorlar, görüntülerini ve işlevlerini tanımlıyor, biçimlerini ve hacimlerini hesaba katarak, nesneleri ilgi çekici açılardan görebilmek ve etrafında dolaşabilmek için gerekli olan alanı oluşturuyorlar.

Farklı boyutlarda karton koliler, canlı renklerde koli bantları ile biçimleri ve hacimleri bir araya getirerek, yükseklikler, girintiler, merdivenler, kolonlarla, son derece kişisel, çeşit çeşit sahnelemeler gerçekleştirip, onları müzede hayranlıkla izlediğimiz nesnelere dönüştürecekler. Sonra en güzel biçimde sergileyebilmek için özel mekânlar, kişisel odalar yaratacaklar. Çeşitli grupların meydana getirdiği çok sayıda kişisel odacıklardan oluşan alanda, hem kişisel hem de birbiriyle uyumlu "küçük müzecikler" kurgulanarak kısa bir süre için "gezici bir müze" kurulacak. Bir kimliği ve özgünlüğü olan bu müzenin başlığı: "Kullanılmayan Nesneler Müzesi". "Cansız nesneler bir ruhunuz var mı?" olacak.

Bu farklı atölyeye katılmak için katılımcılardan bir istek var: Oyuncak, mutfak gereçleri, aletler, eski neyiniz varsa alıp gelin!

"Kullanılmayan Nesneler Müzesi" atölye çalışmaları, 2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran Pazar 2007 tarihlerinde, 6-16 yaş arasındaki çocuklar ve ailelerinin katılımıyla, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde yapılacak. Her çalışma yaklaşık olarak bir buçuk saat sürecek. Rezervasyon ve bilgi için: O212 334 73 22

 

BASIN BÜLTENİ LİSTESİNE KAYIT OLMAK İSTİYORUM