BURADASINIZ » ANA SAYFA » BASIN » BASIN BÜLTENLERİ

Atölye Modern evinizde de sizinle

İstanbul Modern, sosyal izolasyon günlerinde seminer ve atölyeleri evlere taşıyor. Uzaktan eğitime özel olarak hazırlanan Atölye Modern Çevrimiçi (Online), yepyeni içeriklerle sanatı paylaşmaya devam ediyor

İstanbul Modern, yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern’i çevrimiçi sunuyor. Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile nasıl ayrışır gibi temel soruların yanıtlarını arayan Çağdaş Sanatı Anlamak Seminerleri ve sanat tarihine yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri İstanbul Modern’in bilgi, birikim ve deneyimini her yerden erişilebilir kılıyor.

Çevrimiçi seminerler

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat’ın yönetiminde düzenleniyor.

Atölye Modern Çevrimiçi ilk programında, Çağdaş Sanatı Anlamak başlığı altında Kavram ve Kimlik, Biçim ve Anlam İlişkileriyle Çağdaş Sanat ve Çağdaş Sanatın Dünyası adlı seminerlere yer veriyor. Sanat Tarihi Seminerleri başlığı altında ise Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi, Çağdaş Sanat ve Siyaset adlı seminerler düzenleniyor.

Katılım belgesi veriliyor

Katılımcılar, Çağdaş Sanatı Anlamak Seminerleri ve/veya Sanat Tarihi Seminerleri içinde yer alan seminerlerden birine ya da birden fazlasına kayıt yaptırabiliyor. Tüm seminerlere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor.

10 yıllık tecrübe

İlk seminer programını 2010 yılında Batı Resim Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi gibi akademik açıdan güçlü ve zengin içerik çeşitliliğiyle başlatan Atölye Modern, takip eden yıllarda da Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi gibi pek çok köklü programa imza attı. Bugüne kadar 1.800’ü aşkın katılımcının profesyonel ve kişisel gelişimine destek veren programlar düzenledi.

Atölye Modern Çevrimiçi’nin seminerleri ücretli ve katılmlar kontenjanla sınırlı.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

 

Atölye Modern Çevrimiçi Programı

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK PROGRAMI

Çağdaş Sanatı Anlamak programında iki seminer yer alıyor.

Çağdaş sanatın ne olduğu, biçim ve anlatı çeşitliliği ile nasıl ayrıştığını ele alan program, çağdaş sanatı oluşturan düşünsel izdüşümleri ve temsillere odaklanır. Program, katılımcılarına çağdaş sanatı anlamak için kilit ipuçları sunar.

Seminer: Kavram ve Kimlik, Biçim ve Anlam İlişkileriyle Çağdaş Sanat Semineri (6 Ders)

04 Mayıs Pazartesi / 1. ve 2. Ders 14.00 - 16.00 /Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile

11 Mayıs Pazartesi / 3. ve 4. Ders 14:00 – 16:00/Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

18 Mayıs Pazartesi / 5. ve 6. Ders 14:00 – 16:00 / Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile

Seminer programı ilk iki dersinde çağdaş sanatın ne olduğunu, ne tür kavramlardan beslendiğini, hangi medyumları kullandığını işler. Çağdaş sanatın hangi sanatçıların çalışmaları üzerinde şekillendiğini ele alan bu derslerin ardından program, çağdaş sanatın biçim ve anlam ilişkisine odaklanır. Programın beşinci ve altıncı dersleri ise, seçilen bazı sanatçıların sanat çalışmaları üzerinden kimlik kavramının nasıl sorunsallaştırıldığı ve görsel kültüre bunun ne ölçüde ve nasıl yansıdığı ele alınarak yapıt okumaları gerçekleştirilir.

 

Seminer: Çağdaş Sanatın Dünyası Semineri; Osman Erden ile

(6 Ders)

21 Mayıs Perşembe / 1.ve 2. Ders 14:00 – 16:00

28 Mayıs Perşembe / 3. ve 4. Ders 14:00 – 16:00

04 Haziran Perşembe / 5. ve 6. Ders 14:00 – 16:00

Bu seminer, çağdaş sanat ortamını, bu ortamı etkileyen aktörleri ve kurumları ele alır. Küratörlük, bienaller, sanat fuarları, müzayedeler gibi günümüzde sanat alanını şekillendiren unsurlar seminerin temel konu başlıkları arasında yer alır. Görsel sunumlar üzerinden çağdaş sanat alanında öne çıkan belirleyici yaklaşımlara değinen program, Türkiye’de günümüz sanat ortamının değerlendirmesini içerir.

 

SANAT TARİHİ PROGRAMI

Sanat tarihine yeni ve farklı bir akış ile bakan, modern ve çağdaş sanat dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektif sunan Sanat Tarihi Programı dört ayrı seminerden oluşur. Bu seminerlerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden sanat tarihine bakmanın yöntemlerini barındırır. Ayrıca, seminerler odaklandıkları tarihsel süreçleriyle de birbirini tamamlayarak modern sanatın gelişimine dair farklı okuma biçimleri ile birbirini tamamlar.

Seminer: Modern Sanatın Arkeolojisi; Fırat Arapoğlu ile (6 Ders)

28 Nisan Salı / 1. ve 2. Ders 17.00-19:00

05 Mayıs Salı / 3. ve 4. Ders 17.00-19:00

12 Mayıs Salı / 5. ve 6. Ders 17.00-19:00

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi?

Bu seminer geçmişten günümüze tarihsel bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorgular ve tartışır. Kullandığımız terimlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihsel referanslarını, sanat yapıtının dönemler arasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alır. Seminer Antik Yunan’dan günümüze uzanan modern sanatın bazı biçimbiına, terimlerine ve bunların algılanışındaki değişimlere ışık tutar.

 

Seminer: Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi; Esra Aliçavuşoğlu ile (6 Ders)

04 Mayıs Pazartesi / 1. ve 2. Ders 17.00-19:00

11 Mayıs Pazartesi / 3. ve 4. Ders 17.00-19:00

18 Mayıs Pazartesi / 5. ve 6. Ders 17.00-19:00

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullanmıştır? Kendi portresine nasıl bakmış, nasıl betimlemiş ve yorumlamıştır? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır?

Bu seminer sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda “sanatçı” olma fikrine de odaklanır. Üretimleriyle günümüz sanatına yön vermiş sanatçıları işler. Sanatçıların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerleyen program, bu sanatçıların kendilerini anlatma biçimlerini konu edinir. Dönemin ruhunu, fikirleri ve ifadeleri sanat yapıtları üzerinden araştırır.

 

Seminer: Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi; Fırat Arapoğlu ile (6 Ders)

21 Mayıs Perşembe / 1. ve 2. Ders 17.00-19:00

28 Mayıs Perşembe / 3. ve 4. Ders 17.00-19:00

04 Haziran Perşembe / 5. ve 6. Ders 17.00-19:00

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti? Sanatçıların bakışlarını ilahi konulardan, gündelik yaşama çevirmeleri sanatın algılanışını nasıl değiştirdi?

Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan program, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden “gündelik yaşam” fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işler. Seminer 20. yüzyıl sanatının tarihsel olarak nasıl değiştiğini derinlemesine ele alır.

 

Seminer: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Osman Erden ile (4 Ders)

02 Haziran Salı / 1. ve 2. Ders 17.00-19:00

09 Haziran Salı / 3. ve 4. Ders 17.00-19:00

16 Haziran Salı / 5. ve 6. Ders 17.00-19:00

Sanat ve siyaset arasındaki ilişki nedir?

Sanatın siyaset ile olan ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşan seminer, 20. yüzyıl sanatına, özellikle de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatçıların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse de ortaya koydukları eylemleriyle toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değinir.

BASIN BÜLTENİ LİSTESİNE KAYIT OLMAK İSTİYORUM