ENGLISH
Pandemi Günlerinde Fotoğraf
Burcu Aksoy, 1970
Saat 03.43 “Seri 40-Kenophobia” serisinden, 2020
Saat 23.07 “Seri 40-Kenophobia” serisinden, 2020
3 boyutlu sunum; min. 150 x 100 cm
Kıvrılarak boyutlandırılmış alüminyum plaka üzerine arşivsel pigment baskı sıvama
Tek edisyon

Objektifin gördüğünün dışında kalan, kişinin kendisinden başkasının tahayyül edemeyeceği görüntüyü oluşturmayı, nesne ve mekânları birbirine karıştırarak başka yapılara dönüştürmeyi tercih ediyorum. Fotografik işlerim bu düşüncelerin dijital ortamdaki ifadesidir.

Serideki görüntüler, 2015 yılından beri bu anlayışa kattığım fotografik boyutlandırmanın geldiği ara aşamadır.

Yaratıcısının zihninde önce 3 boyutlu tasavvur edilip, ardından 2 boyutlu kağıt üzerinde simgeselleştirilen, sonra yeniden 3 boyutlu yapılandırılan nesne-mekân izlenir burada. Fotoğraf baskı sunum yüzeylerinde bu 3. boyut durumunu oluşturacak formların ortaya çıkışının, temsil etmeye kalkıştıkları şeyleri hiçbir zaman tam anlamıyla temsil edemeyecek olmalarının anlamını da psikanalizin söylemlerinde bulmak mümkün. 

Fotografik işlerimin her biri farklı bir zaman dilimi ile, bulundukları fotografik seriler ise birer psikiyatri terimi ile adlandırılır.

Mal alımı için ihale ilanı

Mal alımı için ihale ilanı

İstanbul Modern Sanat Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul Modern’de Elektronik Donanım Grubu Alımı için bir mal alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İstanbul Modern Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No 99 Beyoğlu / İstanbul adresinden veya www.istanbulmodern.org ve www.istka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12.12.2018 Saat 9.30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.istanbulmodern.org ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler,12/12/2018 tarihinde, saat 10.00’da ve Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No 99 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İHALE DOSYASI