ENGLISH
Koleksiyondan Bir Seçki
TUNCA, 1982

Rotunda I, Rotunda II, Rotunda III, 2016 

Asitsiz kağıt üzerine füzen ve airbrush

Triptik, 120 x 220 cm (her biri)

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu 

 

 

TUNCA yapıtlarında yerleştirme, heykel, resim, video gibi farklı ifade araçlarını kullanır. Tarihi imgeler ve politik olgular sanatçının üretimiyle boyut kazandırdığı kültürel belleğindeki temel konulardır. Geçmişe atıfta bulunsa da, belgeselci bir yaklaşımın ötesine taşıyarak ele aldığı başlıklar, gerçekçi bir görsel anlatım sunacak şekilde işlenir. Hakikatle görünen arasındaki ilişkinin öne çıktığı yapıtlarda toplumsal hafızadan ödünç alınan imgeler, izleyiciler için gerçek ve hayal arasında bir dünya inşa eder.

TUNCA, triptik olarak kurguladığı “Rotunda I, II, III” adlı, mimaride dairesel planlı yapılardan adını alan yapıtında, Nazi Almanyası döneminde kurulmuş Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki su depolarından yola çıkar. Triptikte yalnızca duvar yüzeylerindeki bozulmalarla farklılaşan her panelde sırasıyla bir, iki ve üç rotunda arkalarındaki ağaçlarla boş bir alan izlenimi veren arazide görülür. Kapısız, geçit vermeyen duvarlar iç ve dış mekân gibi mimarinin ele aldığı unsurları anımsatırken silindirik yapılar kompozisyondaki birbirini tekrar eden üçlü yerleşimleriyle ortak toplumsal mimari belleğe çağrışım yapar. Triptikteki binaların kolektif hafıza ışığında kazandığı anlam katmanlarıysa mekân ve mimariye dair kavramların iktidarın amaçlarına aracılık edebilecek muhtemel işlevlerine işaret eder.

Mal alımı için ihale ilanı

Mal alımı için ihale ilanı

İstanbul Modern Sanat Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul Modern’de Elektronik Donanım Grubu Alımı için bir mal alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İstanbul Modern Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No 99 Beyoğlu / İstanbul adresinden veya www.istanbulmodern.org ve www.istka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12.12.2018 Saat 9.30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.istanbulmodern.org ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler,12/12/2018 tarihinde, saat 10.00’da ve Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No 99 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İHALE DOSYASI