ENGLISH
Koleksiyondan Bir Seçki
Ahmet Doğu İpek, 1983 Masa II, 2017

Elle yontulmuş ceviz ağacı 

94 x 126 x 52 cm

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu

 

 

Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Ahmet Doğu İpek 1983 yılında Adıyaman’da doğar. Sanatçı Marmara Üniversitesi AEF Resim Eğitimi Bölümü’nden mezun olur.

Ahmet Doğu İpek, üretiminde geleneksel tekniklerin kullanımına yoğunlaşır. İki boyutlu desenlerinde suluboya, karakalem gibi malzemeler kullanarak genellikle siyah beyaz bir dil benimseyen sanatçı ayrıntılı bir anlatım tercih eder. Ele aldığı konular bugüne odaklanırken toplumsal ve politik yerel tarihe ilişkin açılımlar da sunar. Seriler halinde yapılandırdığı üretiminde yinelenen ana bileşenler, odaklandığı sorunların çarpıcı bir süreklilikle görünür kılınmasını sağlar. İpek’in yalın bir ifadeyle kurguladığı hikâyeler, izleyicinin gündelik hayatlarıyla bağlantı kurabileceği unsurlara yer verir. Üzerine düşündüğü ve ödünç aldığı ögeleri barındıran kapsamlı bir başlık olarak doğa da dikkat çeker.

2015 yılında ilkini kayın ağacını yontarak biçimlendirdiği “Masa” adlı serinin ikincisi olan “Masa II” ceviz ağacından üretilmiştir. Sanatçı, bireylerin gündelik hayatlarında kullanacakları nesnelerin biçimlendirilmesi için doğayı tahrip etmelerine atıfta bulunan bir tavır sergiler. Sürecin önce çıktığı zanaat ve sanat pratikleri arasında konumlanan yapıtta biçimlendirilmemiş ağaç ile doğadan unsurların süsleme dağarcığını oluşturduğu müdahaleler, ham ile işlenmiş ya da doğal olan ve taklit edilmiş arasındaki ilişkileri düşündürür. Yapıttaki ağaç, doğal ortamdaki bağlamından uzaklaşırken sanatçının insanların biçimlendirdiği dünyaya ilişkin önerdiği ilişkiler ağıyla çok boyutlu yeni bir bağlam zenginliği kazanır.

Mal alımı için ihale ilanı

Mal alımı için ihale ilanı

İstanbul Modern Sanat Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul Modern’de Elektronik Donanım Grubu Alımı için bir mal alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İstanbul Modern Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No 99 Beyoğlu / İstanbul adresinden veya www.istanbulmodern.org ve www.istka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12.12.2018 Saat 9.30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.istanbulmodern.org ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler,12/12/2018 tarihinde, saat 10.00’da ve Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No 99 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İHALE DOSYASI